Boerka- en hoofddoekenverbod

AMSTERDAM - Close-up van een vrouw in een burka. ANP PHOTO LEX VAN LIESHOUT AMSTERDAM - Close-up van een vrouw in een burka. ANP PHOTO LEX VAN LIESHOUT

Aan de lang lopende discussie over het dragen van een boerka in het openbaar is een einde gekomen. Er geldt een beperkt verbod voor gezichtsbedekkende kleding.

Vrouwen die toch een boerka dragen in het openbaar riskeren een boete. Het al dan niet verbieden is al enige tijd onderwerp van discussie in diverse Europese landen. Frankrijk is het eerste land die de boerka verbiedt. Ook het Belgische parlement heeft een wetsvoorstel voor een verbod goedgekeurd. In de Deense en Italiaanse politiek wordt over een verbod gedebatteerd. In 2019 werden boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen door het wetsvoorstel verboden in het onderwijs, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en in overheidsgebouwen. Op straat mag deze gezichtsbedekkende kleding dan nog wel worden gedragen.

Een boerka is een islamitisch gewaad dat het lichaam van een vrouw helemaal bedekt. De Partij voor de Vrijheid vindt dat het dragen van een boerka niet bijdraagt aan de integratie van islamitische vrouwen in de Nederlandse samenleving en dat het dragen ervan strijdig is met de kernwaarden van de Westerse cultuur. Andere tegenstanders benadrukken vooral het veiligheidsaspect: gehuld in een boerka is iemands identiteit niet vast te stellen. De draagsters ervan beroepen zich op het beginsel van de godsdienstvrijheid.

Dossier:

Boerka- en hoofddoekenverbod

Laatste wijziging: 1 augustus 2019
Dossier Thema: Religie