Bio-industrie

KAPEL AVEZAATH - Varkenshouderij De Knorhof in het Gelderse Kapel-Avezaath. De Brabantse Staten bespreken vrijdag ideeen uit een burgerinitiatief om veehouders forse beperkingen op te leggen bij uitbreidingsplannen. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

De bio-industrie of intensieve veehouderij kenmerkt zich door het houden van grote hoeveelheden dieren op een relatief klein oppervlakte en het is niet grondgebonden.

Dat betekent dat er ook steeds meer megastallen worden gebouwd. Tegenstanders vinden dat de megastallen en varkensflats het landschap en het milieu verpesten. Daarnaast verliezen de opeengepakte dieren hun weerstand en kunnen alleen met antibiotica op de been gehouden worden. In toenemende mate worden dierenziekten op mensen overgebracht, voorbeelden zijn vogelgriep, Q-koorts en het overbrengen van de MRSA-bacterie. En dan is er ook nog het probleem van ammoniakuitstoot en fijnstof dat schadelijk is voor de volksgezondheid.

De provincie Noord-Brabant is, met ruim 30 miljoen varkens, koeien en kippen, de belangrijkste veeteeltprovincie van Nederland. Deze provincie heeft besloten dat bestaande veebedrijven niet groter mogen worden dan 1,5 hectare (ruim 2 voetbalvelden) en niet hoger dan 1 bouwlaag. Nieuwe stallen op onontgonnen grond zijn zelfs uit den boze. Deze beslissingen van Provinciale Staten van Brabant zijn het gevolg van het burgerinitiatief "Megastallen Nee". Door het verzamelen van ruim 33.000 handtekeningen hebben zij de discussie over de grenzen van de bio-industrie aangezwengeld.

Dossier:

Bio-industrie

Laatste wijziging: 9 juni 2020
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep