België

Het  Atomium in Brussel STOCKHOLM - Prins Filip en prinses Mathilde van Belgie zijn zaterdag onderweg naar de huwelijksvoltrekking tussen kroonprinses Victoria en prins Daniel in Storkyrkan, de oudste kerk van de Zweedse hoofdstad. ANP ROYAL IMAGES FRANK VAN BEEK

België kent een complexe politieke structuur. Ook op economisch en sociaal vlak zijn er grote verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië.

Het Koninkrijk België is een West-Europees land dat grenst aan de Noordzee, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Het land telt 11,35 miljoen inwoners en is 30.528 km2 groot (drie kwart van de oppervlakte van Nederland). België heeft drie officiële talen: Nederlands, Frans en Duits. 60% van de Belgen spreekt Nederlands, 40% Frans en minder dan 1% Duits. 

Koningshuis

België heeft een constitutionele monarchie, een koninkrijk waar de macht bij het parlement ligt. Sinds 21 juli 2013 zijn Filip en Mathilde koning en koningin der Belgen.

België werd na de Belgische revolutie in 1830 onafhankelijk. Daarna moesten er een aantal beslissingen worden gemaakt over o.a. de grondwet en de staatsvorm. Er werd gekozen voor een erfelijke constitutionele monarchie, een koninkrijk waar de macht niet enkel bij de koning ligt, maar ook bij het parlement. De rol van de koning en de werking van het parlement worden bepaald in de grondwet. De macht van de koning is beperkt. Zijn rol komt regelmatig ter sprake. Een aantal mensen is voorstander om zijn rol nog verder in te perken, tot een puur ceremoniële rol zoals in Zweden. Vooralsnog is dit nog niet het geval.

De huidige koning Filip legde de eed af op 21 juli 2013, nadat zijn vader afstand deed van de troon. Hij heeft samen met zijn vrouw koningin Mathilde vier kinderen: prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore. Hun oudste dochter prinses Elisabeth is de rechtmatige troonopvolger.

Politiek

België kent een complexe staatsstructuur. Het is een federale staat (een staat waarbij het gezag hoofdzakelijk bij de afzonderlijke delen ligt) met verschillende gemeenschappen en gewesten. Naast de federale staat heeft elk van deze gemeenschappen en gewesten een eigen parlement (en een eigen regering).

De federale staat is verantwoordelijk voor alle overkoepelende zaken, zoals sociale zekerheid en defensie.

België bestaat uit 3 gemeenschappen:
- de Vlaamse,
- de Waalse en
- de Duitstalige gemeenschap.
De gemeenschappen zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgebonden zaken, zoals onderwijs en cultuur.

Er zijn 3 gewesten:
- het Vlaams,
- het Waals en
- het tweetalig Hoofdstedelijk gewest.
De gewesten zijn verantwoordelijk zijn voor alle grondgebonden zaken, zoals economie en werkgelegenheid.

Het Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap hebben hun parlementen samengevoegd, waardoor België in het totaal 6 parlementen (en regeringen) heeft. Dit complexe systeem kwam er na een reeks staatshervormingen, door aanhoudende onenigheden tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Sinds het ontstaan van België in 1830 was het bestuur Franstalig. Pas in 1932 werd het Nederlands een evenwaardige taal. In 1963 werd de taalgrens wettelijk vastgelegd. Deze taalstrijd was niet het enige probleem.

Economie

Ook economisch waren er verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië. Tot 1960 was Wallonië, dankzij de mijnbouw, welvarender dan Vlaanderen. Later bloeide de Vlaamse economie op. Wallonië krijgt tot op de dag van vandaag meer financiële steun. Veel Vlamingen vinden deze geldtransfer niet langer kunnen. Sommigen gaan een stap verder en willen het land splitsen.

Aanslagen

Brussel werd op 22 maart 2016 opgeschrikt door een drietal explosies, twee op luchthaven Zaventem en een in metrostation Maalbeek. Bij de aanslagen in Brussel raakten zeker 260 mensen gewond en kwamen er in totaal 32 mensen om het leven. Deze terreuraanslagen zijn door IS (Islamitische Staat) opgeëist.

Dossier:

België

Laatste wijziging: 3 februari 2020
Dossier Thema: Landen en Volken