Bacteriën

GEEN CAPTION Een laborant voert een MRSA-test uit in het lab van het Rijstate-ziekenhuis in Velp. ANP SANDER KONING

Bacteriën zijn eencellige micro-organismen, levende wezens die te klein zijn om met het blote oog te zien. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk.

Bacteriën zijn overal te vinden, op de aarde, in de aarde, in water en zelfs in levende wezens. Ook in mensen zijn ze te vinden, met name in de darmen.

Ze kunnen op verschillende manieren worden onderverdeeld. Vaak gebeurt het op basis van hun vorm:

- Rondvormig (kokken)
- Staafvormig (bacillen)
- Spiraalvormig (spirillen)

Bacteriën zijn alleen met een microscoop waar te nemen. De uitvinder van de microscoop, Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723), was de eerste die een bacterie zag.

Goede en slechte bacteriën
Dankzij een goede hygiëne, het pasteuriseren (het aantal bacteriën verminderen in eten, bv. door verhitting tot 50 à 60˚) en het steriliseren (het doden van alle micro-organismen, bv. door verhitting tot 100˚) kun je ziekmakende bacteriën zoveel mogelijk vermijden. Toch word je af en toe nog ziek, door bacteriën in besmet voedsel (zoals salmonella of E.coli) of een besmette omgeving (zoals MRSA), bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Lang niet alle bacteriën zijn slecht. Sommige bacteriën heb je zelfs nodig, bv. voor de spijsvertering. Sommige bacteriën breken bijvoorbeeld stoffen af, zoals vitamine K, die het lichaam zelf niet kan afbreken.

Besmetting
Als je met een bacterie besmet bent, kan antibiotica de oplossing bieden. Als antibiotica te vaak gebruikt wordt, kan de bacterie er minder gevoelig (resistent) voor worden. Resistente bacteriën, zoals MRSA of VRE, zijn erg gevaarlijk omdat ze moeilijk te bestrijden zijn en er veel mensen dood aan gaan.

Dossier:

Bacteriën

Laatste wijziging: 6 januari 2020
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid