Autisme

Autistische jongeren aan het werk in het Leo Kannerhuis.  Zie verhaal Margit Spaak van heden: Oosterbeeks huis leert autisten contact te maken. NLD-20032802-ROCKANJE: Een autistische man loopt op zorgboerderij 'De Doornhof' in Rockanje met een kruiwagen met takken. Op Voorne-Putten hebben de 'multifunctionele' boeren zich verenigd om het zogenoemde agrotoerisme te promoten. Zie bericht bin: ROCKANJE-BOEREN-LANDBOUW. ANP FOTO/ROBIN UTRECHT

Mensen met autisme hebben problemen met het leggen van sociale contacten of stoornissen in communicatie, taalgebruik, of voorstellingsvermogen.

Autisten vormen een bontgekleurd gezelschap. De één maakt geen oogcontact, een ander wel. Sommigen zitten urenlang stil in een hoekje, anderen praten wel, maar op een eigenaardige manier. Allen kunnen hun gevoelens moeilijk onder woorden brengen. Soms gaat de stoornis gepaard met zwakbegaafdheid, vaak ook is er sprake van normale of zelfs buitengewone begaafdheid.

Onderzoek naar autisme blijft nieuwe resultaten opleveren. Gedragsstoornissen, afwijkingen in de hersenen en het bloed lijken belangrijke aanwijzingen te geven.

Syndromen

Er zijn diverse verwante syndromen die behoren tot het 'spectrum van autistische stoornissen'. Naast het 'zuivere' autisme komen het Syndroom van Asperger en Pervasieve Ontwikkelingsstoornis Niet Anders Omschreven (PPD-NOS) voor.

Wereld Autisme Dag

De Verenigde Naties heeft 2 april uitgeroepen tot Wereld Autisme Dag. In Nederland wordt rond die datum een week lang aandacht besteed aan autisme. In 2019 is het thema van de week: Autisme werkt!

Dossier:

Autisme

Laatste wijziging: 3 april 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers