Asielzoekers

GEEN CAPTION

Een asielzoeker is iemand die in eigen land, om wat voor reden dan ook, vervolgd kan worden. Hij of zij vertrekt naar een ander land en vraagt daar asiel aan. Tijdens de asielprocedure wordt uitgezocht of de persoon als asielzoeker erkend kan worden.

De criteria waaraan voldaan moet worden, liggen vast in het Vluchtelingenverdrag. Na erkenning is de asielzoeker officieel erkend vluchteling. Wordt er niet aan die criteria voldaan dan ben je uitgeprocedeerd en moet je het land verlaten. Een aantal verdwijnt in de illegaliteit, een heel apart probleem.

Niet alle vreemdelingen hoeven ook vluchteling te zijn. Zo zijn er mensen uit andere landen die hier naartoe komen om te werken, te studeren of voor gezinshereniging. Een hele aparte en kwetsbare groep asielzoekers zijn de alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het zijn kinderen die zonder ouders of voogd naar Nederland komen.  

Kinderpardon

In mei 2013 werd het Kinderpardon ingevoerd. De eisen van de minderjarige-regeling bleven van kracht, maar er kwam één opmerkelijke toevoeging: het mee-werkcriterium. Asielzoekers die in aanmerking willen komen voor het Kinderpardon, moeten meewerken aan hun eigen vertrek. Een tegenstrijdig criterium, want meewerken is vertrekken, maar ook niet meewerken is vertrekken. De afgelopen jaren leidde deze eis heel vaak tot gedoe. Bekende voorbeeld is broer en zus Howick en Lili (2018).

Cijfers

In 2017 vragen 14.716 mensen asiel aan in Nederland. In 2016 waren dat er 18.171. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Syrië (2.202 personen) en Eritrea (1.095). 14.490 mensen herenigen zich in 2017 als nareiziger met hun familielid in Nederland.

In 2018 dienden in België 23.443 personen een asielvraag in. Dit aantal ligt hoger dan in 2017, toen 19.688 personen een dergelijk verzoek indienden, maar ligt nog steeds veel lager dan in 2015. In 2015 vroegen 44.760 personen internationale bescherming in het land.

Bron cijfers: VluchtelingenWerk Nederland en het CGVS van België 

Dossier:

Asielzoekers

Laatste wijziging: 17 april 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij