Armoede en schulden

AMSTERDAM - Voedselpakketten worden uitgedeeld bij de Voedselbank in Amsterdam. ANP PHOTO JUAN VRIJDAG AMSTELVEEN - Kringloopwinkel De Boemerang in Amstelveen. Het opknappen van oude meubels, stoffen verknippen voor nieuwe kleding of versleten bankstellen hergebruiken voor de vervaardiging van tassen is in opkomst. 'Pimp up is dé trend, en dat geldt zeker ook voor tweedehands spullen', aldus Lydia Rietveld, afdelingsleider van kringloopbedrijf Het GOED in het Drentse Hoogeveen. ANP PHOTO MARCEL ANTONISSE

Armoede is het niet kunnen voorzien in je eigen eerste levensbehoeften, zoals water, voedsel, kleding of gezondheidszorg door een tekort aan financiële middelen.

Wij leven in de 21ste eeuw, de eeuw van de welvaart, van vrijheid en ook van armoede. Wereldwijd hebben meer dan 1 miljard mensen een inkomen dat minder is dan 1 dollar per dag en lijden honger. Het kenmerk van armoede is het tekort aan financiële middelen om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Het is een relatief begrip, afhankelijk van tijd en plaats. De levensstandaard van een land ten aanzien van voedsel, kleding, huisvesting etc. bepaalt wat onder 'noodzakelijke levensbehoeften' moet worden verstaan. Duidelijk is dat, naar gelang tijd en plaats verschillen, armoede zich telkens anders manifesteert.

In Europa loopt 17,3% van de bevolking het risico om arm te zijn. In België is dat 15,5% en in Nederland 11,6%.

Millenniumdoelen

De Verenigde Naties hebben het uitbannen van armoede en honger als één van de millenniumdoelstellingen:
- In 2015 moet het aantal mensen die in extreme armoede (minder dan 1,25 dollar per dag te besteden) leeft, gehalveerd zijn. 
Deze doelstelling werd al in 2010 gehaald. Het aantal mensen die in extreme armoede leven is gedaald van 1,9 miljard in 1990 naar 836 miljoen in 2015.
- In 2015 moet iedereen fatsoenlijk werk hebben. 
In 2015 werken nog 384 miljoen mensen voor minder dan 1,25 dollar per dag. Dit aantal is wel met de helft gedaald in vergelijking van 1990.

Cijfers: Armoedebestrijding.be en 'The Millennium Development Goals Report 2015'

Dossier:

Armoede en schulden

Laatste wijziging: 9 september 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers