Archeologie

Tyrannosaurus  rex GEEN CAPTION

Archeologie, of oudheidkunde, is de studie van overblijfselen van oude culturen met als doel het verleden te reconstrueren.

Voor ons leefden vele generaties mensen die allerlei resten hebben achtergelaten, zoals gebruiksvoorwerpen, aardewerk, etc. Deze resten zijn bewaard gebleven onder de grond. Elke grondlaag bevat voorwerpen uit een bepaalde tijd. Hoe dieper de vondsten zich bevinden, hoe ouder ze zijn.

Voorwerpen worden vaak per toeval in de grond ontdekt, bijvoorbeeld bij het bouwen van een nieuw huis. Als het een belangrijk voorwerp is, wordt beslist om er een archeologische vindplaats van te maken.

Deze vindplaats wordt vervolgens volledig in kaart gebracht om zoveel mogelijk informatie te verzamelen. Daarna beginnen de opgravingen. Laag voor laag wordt de vindplaats afgegraven op zoek naar voorwerpen. Van elk restje wordt zorgvuldig geregistreerd op welke diepte is aangetroffen. Dit is belangrijk voor de datering van de lagen.
Als de vindplaats volledig is afgegraven, begint de analyse van de voorwerpen. Alle resten worden gedateerd en geïnterpreteerd. Zo komen archeologen steeds meer te weten over ons verleden.

Archeologie versus Paleontologie

Archeologen bestuderen resten van door de mens vervaardigde voorwerpen. Hun doel is zo veel mogelijk te weten te komen van verdwenen oude culturen.

Paleontologen bestuderen resten van organismen, zoals fossielen. Hun doel is om zo veel mogelijk te weten te komen van de geschiedenis van de aarde en alles wat er op leefde.

Soms overlappen de werkzaamheden van archeologen en paleontologen elkaar. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar neanderthalers. Bij een vondst van een skelet proberen paleontologen te achterhalen uit welk tijdperk het skelet komt. Archeologen proberen te achterhalen hoe deze neanderthaler heeft geleefd.
Zo komen ze samen steeds meer te weten over onze geschiedenis.

Neanderthalers versus Homo sapiens

Een belangrijk onderdeel van de archeologie en de paleontologie is het onderzoek naar onze voorouders. De moderne mens (Homo Sapiens) leeft nu zo'n 200.000 jaar. Zij leefden tot ongeveer 33.000 jaar geleden samen met de Neanderthalers (Homo Neanderthalensis). Daarvoor leefden ook nog andere voorouders, zoals de Homo Erectus en daarvoor de Homo Habilis.

In 2019 is er na de 'Hobbit' van Flores weer een nieuwe mensensoort ontdekt: de Luzonmens, ca. 50.000 jaar oud. 

T.rex Trix

In 2013 ontdekte het Leidse museum Naturalis een goed bewaard fossiel van een Tyrannosaurus in Noord-Amerika. Het skelet werd geprepareerd, onderzocht en opgebouwd door experts in de VS. In 2016 werd het fossiel naar Leiden gebracht.

Dossier:

Archeologie

Laatste wijziging: 19 maart 2020
Dossier Thema: Geschiedenis