Arbeid

NAALDWIJK - Werkzaamheden op de sociale werkplaats Patijnenburg. Het kabinet debatteert medio 2011 over de bezuiningen op de sociale werkvoorzieningen. ANP XTRA ROOS KOOLE ** Beelden zijn modelreleased** CAPELLE AAN DE IJSSEL - Een loonstrookje van januari 2012. Ondanks de economische crisis houden de meeste werknemers volgens salarisverwerker ADP maandelijks een hoger nettobedrag over op hun loonstrookje. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT

De arbeidsmarkt is al jaren onderwerp van debat. Moet het ontslagrecht worden versoepeld? Wanneer kan iemand met pensioen?

Als werknemer sluit je een arbeidsovereenkomst met je werkgever. Dit contract bevat afspraken over bijvoorbeeld de hoogte van je loon of de duur van je contract. Dit worden de primaire arbeidsvoorwaarden genoemd. Die worden eventueel aangevuld met secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een onkostenvergoeding of een auto van de zaak.

In veel economische sectoren wordt ook een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten. Daarin staan afspraken over de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers binnen die sector. Dat gaat bijvoorbeeld over loon, vakantiedagen en verlofregelingen.

Als werknemer verdien je minimaal het wettelijk minimumloon (voor werknemers vanaf 22 jaar) of het minimumjeugdloon (voor werknemers van 15 tot 22 jaar). In België bedraagt het bruto minimumloon €1562,59 euro (vanaf 21 jaar), in Nederland €1615.80 euro (22 jaar en ouder).

Ontslag

Werkgevers kunnen werknemers niet zomaar ontslaan. Daar is een goede reden voor nodig, zoals slecht functioneren of bedrijfseconomische redenen.

Als een werknemer buiten zijn schuld om werkloos raakt, dan heeft hij recht op een werkloosheidsuitkering. In Nederland zijn voorwaarden verbonden aan die WW-uitkering, zoals sollicitatieplicht. Je moet ook minstens 26 weken hebben gewerkt, in de laatste 36 weken voordat je werkloos werd.

Wanneer een organisatie om bedrijfseconomische redenen meerdere mensen collectief moet ontslaan, gebeurt dit volgens het afspiegelingsbeginsel. Werknemers worden per vergelijkbare functie in leeftijdsgroepen gedeeld. Werknemers die binnen een leeftijdscategorie als laatste zijn aangenomen, worden als eerste ontslagen.

Arbeidsongeschikt

Tijdens je carrière kun je (tijdelijk) arbeidsongeschikt raken. Werknemers die na 2 jaar meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, komen in aanmerking voor een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, deze uitkering vervangt sinds 2004 de WAO-uitkering).

Pensioen

In 2019 ga je in Nederland met pensioen als je 66 jaar en 4 maanden bent. De AOW-leeftijd gaat met stappen omhoog, afhankelijk van je geboortedatum.   
In België stop je op je 65ste met werken en ontvang je pensioen. De wettelijke pensioenleeftijd wordt in 2025 (ingangen vanaf 1 februari 2025) verhoogd tot 66 jaar en in 2030 (ingangen vanaf 1 februari 2030) tot 67 jaar. 

Dossier:

Arbeid

Laatste wijziging: 12 november 2020
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep