Afval

NLD-20010412-AMSTERDAM-Voor een goede sorteeranalyse van het Amsterdamse huisvuil, moet eerst handmatig worden gescheiden. Voor de analyse werd per stadsdeel 750 kilo opgehaald, wat wordt gescheiden in 35 fracties. De analyse kijkt dit jaar vooral naar het klein chemisch afval KCA in het huisvuil. 45% van het Amsterdamse KCA kwam vorig jaar terecht in de vuilniszak. De rest werd wel gescheiden ingezameld. ANPFOTO TOUSSAINT KLUITERS HEIJNINGEN - Bij glasrecycling Maltha in Heijningen wordt woensdagochtend het glas verzameld dat afkomstig is uit de glasbakken uit het hele land. Na de feestdagen zitten de bakken stampvol en worden er al vroeg in de ochtend grote ladingen glas bij het bedrijf verwerkt.  ANP PHOTO ED OUDENAARDEN

Afval kan erg schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom moet het op een zorgvuldige manier worden opgehaald en verwerkt.

Voorkomen

In de eerste plaats proberen overheden afval te voorkomen. Een bekend voorbeeld is de nee/nee-sticker. Per jaar bespaar je zo 34 kilo papierafval.

Hergebruiken

Als vermijden niet lukt, dan wordt afval zoveel als mogelijk hergebruikt. Dat kan door oude spullen naar de kringloop te brengen of te recyclen. De te recyclen spullen bevatten grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden, zoals glas en plastic.

Tien jaar geleden ontstond de 'Cradle to Cradle' filosofie (C2C). Het idee is dat alle gebruikte materialen op een nuttige manier hergebruikt kunnen worden. De bedenkers van dit concept vinden dat recycling nog niet ver genoeg gaat en denken dat C2C verdere productie van afval voorkomt.

Gescheiden inzamelen

Door het afval gescheiden in te zamelen, kunnen meer grondstoffen hergebruikt worden. Het resterende afval wordt meestal in afvalverbrandingsinstallaties verbrand om er (al dan niet) energie mee op te wekken. Afval dat niet kan worden verbrand, eindigt op een stortplaats of wordt in water geloosd (hoofdzakelijk landbouw- en industrieel afvalwater en rioolwater).

Zwerfafval

Zwerfafval is afval dat op straat of in de natuur terechtkomt en niet wordt verwerkt. Het zorgt voor veel ergernis, het trekt ongedierte aan en het opruimen kost de overheid miljoenen euro's. Doordat het meeste zwerfafval uiteindelijk wordt opgeruimd, zijn de gevolgen voor het milieu redelijk beperkt.

Een bijzondere vorm van zwerfafval is het plastic afval in de oceaan: de plastic soep. Dit afval is wel erg belastend voor het milieu. Zeevogels en zeedieren sterven vaak wanneer ze in het plastic opeten of erin verstrikt raken. 

Dossier:

Afval

Laatste wijziging: 25 september 2020
Dossier Thema: Natuur en Milieu