Afghanistan

TARIN KOWT - Afghanen verbranden opium in Tarin Kowt. ANP PHOTO DEFENSIE HENNIE KEERIS TARIN KOWT - Nederlandse ISAF -militairen fouilleren in de buurt van het ziekenhuis van Tarin Kowt in Afghanistan. ANP PHOTO DEFENSIE RICHARD FRIGGE

De oorlog in Afghanistan begon in oktober 2001. Drie maanden later startte de NAVO-missie ISAF. Het doel is de Taliban verdrijven en Afghanistan heropbouwen. Eind 2014 eindigde de missie.

In de jaren negentig was de Taliban oppermachtig in Afghanistan. Dat veranderde in 2001. De Taliban weigerde toen de verantwoordelijken van 9/11 uit te leveren. Er volgden zware Amerikaanse bombardementen, waarna een internationale troepenmacht het land binnentrok.

Tijdens een conferentie in Bonn in december 2001 bereikte men een vredesakkoord. Er kwam een interim-regering onder leiding van Hamid Karzai en de NAVO-vredesmacht ISAF (International Security Assistance Force) zou het land beschermen. Ook België en Nederland hielpen hieraan mee.

Missies

Sinds augustus 2006 werkten ongeveer 1400 Nederlandse militairen in Uruzgan (Zuid-Afghanistan). Oorspronkelijk was het de bedoeling om twee jaar in Afghanistan aanwezig te zijn. Deze operatie werd verlengd tot augustus 2010. Balkenende-IV praatte lang over een nieuwe verlenging, maar PvdA was hier tegen, waardoor het kabinet uiteindelijk viel. Hierdoor eindigde op 1 augustus 2010 de Nederlandse missie in Afghanistan. Kamp Holland werd overgedragen aan de Verenigde Staten.

Begin 2011 ging een meerderheid in de Tweede Kamer akkoord met een nieuwe missie in Afghanistan: een politiemissie in de provincie Kunduz. Het minderheidskabinet Rutte-I had hiervoor oppositiesteun nodig. Na enkele toezeggingen steunden ook GroenLinks, D66 en ChristenUnie het plan. Deze missie werd in 2013 vroegtijdig afgebroken.

Beide missies waren onderdeel van ISAF. De NAVO besloot om deze operatie eind 2014 te beëindigen. Afghaanse veiligheidstroepen, die nu nog opgeleid worden door ISAF-militairen, worden dan zelf verantwoordelijk voor de veiligheid in het land.

Er wordt getwijfeld of Afghanistan in staat is om op eigen benen te staan. Daarom werd beslist om in 2015 een nieuwe trainingsmissie op te zetten, namelijk 'Resolute Support'. Ook België en Nederland doen weer aan deze missie mee.

Dossier:

Afghanistan

Laatste wijziging: 4 november 2020
Dossier Thema: Landen en Volken

Gerelateerde dossiers