Adoptie en pleegouderschap

GEEN CAPTION epa000229350 Orphaned children from The Gambia write on a blackboard in a school at the SOS Childrens village in Bakoteh, Gambia Tuesday 06 July 2004. Founded by Austrian Hermann Gmeiner in 1949 the SOS children villages worldwide have grown to become the largest non-governmental child welfare organisation in the world with 1 567 facilities in over 131 countries. The purpose of SOS Kinderdorf International is to help orphaned, abandoned and destitute children. One of the associated problems with HIV/Aids is the alarming number or orphaned and destitute children across Africa because of the disease. The XV International AIDS Conference to be held in Bangkok is about to commence dealing with various issues surrounding the disease and runs from 11-16 July . EPA/NIC BOTHMA

Voor sommige mensen is adoptie of pleegouderschap de enige manier om hun kinderwens te vervullen.

Adoptie

Bij adoptie van een kind wordt een nieuwe, wettelijke familieband gecreëerd tussen dat kind en de adoptiefouder(s) met alle rechten en plichten van dien. De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan. Een adoptie is een procedure bij de rechtbank en wordt uitgesproken door de rechter. Het te adopteren kind moet op de dag van het adoptieverzoek minderjarig zijn. Voor adoptie van kinderen uit het buitenland gelden deels dezelfde regels als in Nederland, deels de regels uit het betreffende land.

Pleegzorg

Pleegzorg is een vorm van jeugdzorg waarbij pleegouders tijdelijk een kind van een ander in hun gezin opnemen. Soms kunnen kinderen wegens omstandigheden voor korte of langere tijd niet thuis wonen. Het is de bedoeling dat de kinderen, als dat mogelijk is, weer naar hun eigen ouders teruggaan. De relatie met de eigen ouders blijft voor de kinderen altijd van belang. Pleegzorg is dus geen adoptie want de pleegouders krijgen geen gezag over het kind.

Dossier:

Adoptie en pleegouderschap

Laatste wijziging: 15 september 2020
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers