ADHD

DEN HAAG - Demonstratie kinderen met ADHD op het Plein in Den Haag dinsdag. Enkele tientallen kinderen met ADHD hebben dinsdag met toeters en fluitjes gedemonstreerd, omdat ze een betere vergoeding willen voor nieuwe medicijnen tegen ADHD. De Kamer heeft minister Hoogervorst (Volksgezondheid) al gevraagd om opnieuw te laten onderzoeken of die nieuwe middelen voor vergoeding in aanmerking kunnen komen. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT OUWERKERK - Hans en Astrid de Ruiter bij hun zorg- en logeerboerderij die vanaf december 2006 plaats moet gaan bieden aan 8 a 10 ADHD-kinderen. De geheel nieuwe boerderij past in de oude sfeer van het landschap doordat tijdens de nieuwbouw uitegaan is van een 'oude look'. ANP PHOTO LEX VAN LIESHOUT

De afkorting 'ADHD' wordt soms uitgelegd als 'Alle Dagen Heel Druk'. Het geeft misschien wel duidelijker aan met wat voor aandoening we te maken hebben, dan de echte betekenis: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Bij ADHD gaat het om een aandachtsstoornis die vooral bij kinderen voorkomt. Zij kunnen overactief en impulsief gedrag vertonen met een slechte concentratie, maar er zijn ook patiënten die juist opvallend rustig zijn. In Nederland hebben naar schatting zeker 3 tot 5 procent van de kinderen ADHD en van mensen boven de 18 jaar heeft minimaal 1 procent ADHD. 

We kennen nu drie vormen van ADHD: één met alleen aandachtsproblemen (ADD), één met alleen hyperactiviteit (overbeweeglijkheid)/impulsiviteit (HDD) en als derde een combinatie hiervan (ADHD). Doorgaans worden alle types en variaties onder dezelfde noemer geschaard: ADHD. Bij driekwart van de kinderen die een druk en impulsief gedrag vertonen, wordt ten onrechte ADHD vastgesteld. Er zijn altijd al onrustige kinderen met afwijkend gedrag geweest.

Aan het eind van de negentiende eeuw werd dergelijk gedrag als een biologische afwijking beschouwd. Na de Eerste Wereldoorlog dacht men dat dergelijke kinderen psychologische problemen hadden. Tegenwoordig heet het impulsieve en drukke gedrag, ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en wijt men het in Europa, in navolging van de Verenigde Staten, aan een lichamelijke oorzaak.

De nadruk ligt nu op de medische (=psychiatrische) in plaats van de psychologische behandeling. Veel kinderen met ADHD worden daarom met medicijnen behandeld. Met het medicijn Ritalin worden goede resultaten geboekt maar het middel is omstreden. De laatste tijd geven ouders, n.a.v. een onderzoek waarin verband wordt gelegd tussen kleur- en smaakstoffen in snoep en voedsel en ADHD, ook wel speciale diëten aan hun kinderen. Een aantal kinderen schijnt hier baat bij te hebben.

Dossier:

ADHD

Laatste wijziging: 5 augustus 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers