Abortus

De abortuspil komt niet in het ziekenfonds. Het middel wordt wel vergoed aan de patient, maar de kosten vallen net als de traditionele abortus onder het budget van de klinieken die de zwangerschapsafbreking verrichten. Dit moet garanderen dat de pil alleen binnen de abortuskliniek wordt ingenomen. Zie bericht dd heden ANP: TK-VOLKSGEZONDHEID-ABORTUSPIL. ANP-Foto - Phil Horvat. NLD-20040823 DEN HELDER: Het abortusschip Women on Waves vaart maandag vanuit Den Helder richting Portugal. In Portugal is abortus slechts toegestaan om het leven van de vrouw te redden of haar gezondheid te beschermen. Women on Waves pleit voor vrije abortus en wil illegale abortussen, die vaak gevaarlijk zijn voor vrouwen, tegengaan. Women on Waves door een beperking in de vergunning geen abortussen kunnen uitvoeren. Wel kan op het schip een overtijdbehandeling worden gegeven. Vrouwen die tot zestien dagen over tijd zijn, krijgen dan een zogeheten abortuspil, waarmee de zwangerschap eindigt. ANP FOTO/DAVID VAN DAM

Jaarlijks laten ongeveer 27.000 in Nederland wonende vrouwen een abortus verrichten. In België ligt het aantal op twintigduizend.

Abortus is het bewust voortijdig afbreken van een zwangerschap.

Nederland

Sinds 1 mei 1981 is abortus geregeld in de 'Wet afbreking zwangerschap'. Een abortus is toegestaan tot de 24ste week van de zwangerschap. (Artsen in abortusklinieken houden in de praktijk vaak 22weken aan als grens.) Het merendeel van de abortussen (80%) vindt plaats binnen 8 weken, 17,5% tussen de 8 en 13 weken en 2,5% na een zwangerschap langer dan 13 weken.

Het aantal daalt al enkele jaren. Dat heeft ook deels te maken met het feit dat er steeds minder zwangerschappen zijn.

Zo'n 8,5 per 1000 Nederlandse vrouwen tussen de 15 en 45 jaar plegen jaarlijks abortus.

België

In België is abortus toegestaan sinds 3 april 1990. Toen werd de 'Wet betreffende de zwangerschapsafbreking' goedgekeurd. Tijdens de eerste 12 weken is abortus mogelijk, na de 12 week is het slechts mogelijk als er sprake is van een ernstig gevaar voor de moeder of een uiterst zware kwaal bij het ongeboren kind. In 2018 is abortus uit het Wetboek van Strafrecht gehaald en de tekst bijna letterlijk overgeheveld naar een nieuwe wet, waardoor er slechts een paar aanpassingen zijn. 

Zo'n 9,3 per 1000 Belgische vrouwen tussen de 15 en 45 jaar plegen jaarlijks abortus.

Dossier:

Abortus

Laatste wijziging: 6 augustus 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid

Gerelateerde dossiers