Aardolie

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Aardolie is een van de drie fossiele brandstofen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.

Aardolie is een belangrijke energiebron. Aardolie of ruwe olie is een mengsel van hoofdzakelijk vloeibare koolwaterstoffen met wisselende hoeveelheden zuurstof-, stikstof- en zwavelverbindingen. Aardolie is miljoenen jaren geleden ontstaan door dode planten en dieren in de zee die naar de zeebodem zonken. Daarover kwam een laag zand. In die laag met dode organismen werd de druk steeds hoger en de temperatuur warmer. Zo werd aardolie gevormd.

Het grootste gedeelte van het aardolie is te vinden in het Midden-Oosten, Europa en Azië.

Aardolie wordt gewonnen door een put te boren waarna de olie uit zichzelf naar boven komt, of opgepompt moet worden. Door nieuwe technieken kan er veel meer olie en gas uit de bodem gehaald worden.

Energievoorziening

De westerse wereld is voor zijn energievoorziening nog sterk afhankelijk van geïmporteerde aardolie. In Europa zijn Noorwegen en Rusland de enige twee landen die voor hun eigen energievoorziening genoeg voorraden olie hebben, zodat zij ook kunnen exporteren.

De Verenigde Staten en Europa zijn - om minder afhankelijk te zijn van import uit het buitenland - naarstig op zoek naar nieuwe, nog te ontginnnen olievelden. Doordat de ijskap in het noordpoolgebied smelt, wordt het gemakkelijker daar naar olie te boren. Shell heeft als eerste een proefboring gedaan. Greenpeace reageerde meteen met acties.

Nederland

In Nederland werd een aardolieveld ontdekt in Schoonebeek. Daar werd tot 1996 olie gepompt. In 2011 werd de oliewinning opnieuw opgestart, dit keer met nieuwere technieken.

Dossier:

Aardolie

Laatste wijziging: 28 april 2020
Dossier Thema: Natuur en Milieu