Westerscheldekwestie

NLD-20050429-ANTWERPEN: Vanuit de Antwerpense haven is vrijdag een koeltoren van 65 meter hoog onderweg naar Vlissingen. Op de achtergrond is de kerncentrale van Doel te zien. De koeltoren, bestemd voor een gaswinningsveld in de Barentszee, wordt op een ponton en met behulp van vier slepers op de de Westerschelde versleept. ANP FOTO/LEX VAN LIESHOUT NIEUW-NAMEN - De ontpoldering van de Zeeuwse Hertogin Hedwigepolder, gemeente Hulst, is verreweg de beste manier om de natuur in de Westerschelde te herstellen. Tot die conclusie komt een commissie onder leiding van Ed Nijpels. Foto: protestborden in het Vlaamse Schelde-dorp Doel; tegen de afbraak van huizen en dorp tbv. de uitbreiding van de Antwerpse haven op de linker oever. ANP PHOTO XTRA LEX VAN LIESHOUT

In 2005 sloten Nederland en Vlaanderen een verdrag om de Westerschelde uit te diepen om doorgang te bieden aan nog grotere schepen. Ter compensatie wordt de Zeeuwse Hedwigepolder onder water gezet.

In juli 2009 oordeelde de Raad van State dat de vaargeul van de Westerschelde voorlopig niet mag worden verruimd en verdiept. Dit tot groot ongenoegen van België.

Natuur- en milieuorganisaties vieren de uitspraak als een overwinning, Vlaanderen ziet het vooral als het zoveelste bewijs van politieke onwil aan Nederlandse kant. ,,Het is een gebrek aan politieke wil om afspraken uit 2005 met je buurland na te komen. Hoe zouden jullie het vinden als een land de groei van de Rotterdamse haven onmogelijk zou maken?'' Het wantrouwen bij de zuiderburen groeit, de geschiedenis geeft genoeg reden voor twijfel over de goede bedoelingen van Nederland. Van de tolheffing van Zeeland in 1321 tot de beroemde afsluiting van de Schelde in 1585: eeuwenlang hebben de Noordelijke Nederlanden een vrije doorvaart in de Schelde belemmerd.

Die sentimenten spelen tot de dag van vandaag. ,,Indien Antwerpen zich in 1585 normaal had kunnen ontwikkelen, was ze nu de grootste Europese haven geweest en het grootste economische, financiële en culturele centrum van Europa,'' schreef de Antwerpse hoogleraar zeerecht Eric van Hooydonk enkele jaren geleden na de zoveelste discussie over de Westerschelde. Het effect van de blokkade is evident: tot 1585 gold Antwerpen als bloeiende handelsstad met een rijk cultureel leven. De 16de eeuw geldt als de Vlaamse Gouden Eeuw. Na de blokkade halveerde het inwoneraantal en trokken handel en cultuur naar Amsterdam, om daar aan de basis te staan van de Noord-Nederlandse Gouden Eeuw.

Dossier:

Westerscheldekwestie

Laatste wijziging: 13 november 2014
Dossier Thema: Nederland