Waddengebied

TEXEL - Door hevige luchtturbulentie ontstond maandag boven de Waddenzee, ten oosten van Texel in de buurt van de Texelstroom een waterhoos. Waterhozen zijn trechtervormige slurven die worden veroorzaakt door snel draaidende luchtbewegingen. Als zo'n slurf het wateroppervlak raakt en water opzuigt wordt dat een waterhoos genoemd. ANP PHOTO MEIJERT DE HAAN ZIERIKZEE - Een schipper demonstreert met een strop om zijn nek. Het spandoek heeft het opschrift 'Milieubeweging aan de top, mosselvissers in de strop'. Mosselvissers hebben donderdag de opening van het kreeftenseizoen in Zierikzee aangegrepen om te demonstreren tegen het verbod om mosselzaad op te vissen uit de Waddenzee. Met enkele tientallen mosselkotters voeren zij actie bij het havenhoofd van de Zeeuwse stad. Volgens de vissers is het verbod funest voor de mosselsector en zal de mosselaanvoer vanuit Nederland nagenoeg tot stilstand komen. ANP PHOTO ED OUDENAARDEN

Het Nederlandse waddengebied is gelegen tussen Den Helder en de Dollard. Het maakt voor 40% deel uit van het waddengebied en kent vijf bewoonde eilanden.

Het totale waddengebied eindigt voorbij het Deense Esjberg en kent in totaal vijftig eilanden. Het waddengebied bestaat uit een ondiep deel van de Noordzee. De Waddenzee is begrensd door kwelders en een reeks duineilanden, de waddeneilanden.

Het Nederlandse waddengebied is ca. 250.000 ha groot en het natuurreservaat is ca. 150 000 ha. Het omvat:
- Rottum, bestaat uit twee eilanden: Rottumeroog (350 ha, spoelt langzaam weg) en Rottumerplaat (400 ha, groeit langzaam aan zodat beide zich in evenwicht houden), beiden onbewoond en gesloten voor het publiek.
- Schiermonnikoog, een Nationaal Park (1890 ha) met een groot duincomplex.
- Ameland, 791 ha duinen.
- Terschelling . ca. 5000 ha duinen, met kwelders in het oosten de kunstmatige stuifdijk van de Bosplaat.
- Vlieland, 1840 ha duinen, met in het westen een grote zandplaat (Vliehors).
- Texel, 3760 ha duinen inclusief een mooie getijdengeul, de Slufter.

Het begin van de ontwikkeling van kleine duinen vindt ook plaats op:
- Noorderhaaks, grote zandvlakte, ten westen van de Marsdiepgeul (tussen Texel en Den Helder).
- Griend, klein eiland dat meermalen kunstmatig vergroot is, nu ca. 100 ha.

Waddenzee

De Waddenzee maakt deel uit van het grootste getijdengebied in Europa dat zich uitstrekt van Den Helder tot het Deense Esbjerg, een gebied met uitgestrekte slikken, zandbanken en geulen. Het grootste deel van de Waddenzee en van de onbewoonde eilanden zijn natuurreservaten, krachtens de Natuurbeschermingswet en de PKB Waddenzee. Het gebied is van internationaal belang omdat het een kraamkamer is voor de Noordzee, een rust-, rui- en voedselgebied voor miljoenen trekvogels, en een broedgebied voor duizenden vogels, zeehonden en vele andere soorten. Het gebied is uitgekozen voor Europese bescherming als deel van het Natura 2000 Netwerk. Maar het is - en met name de waddeneilanden - ook een belangrijk recreatiegebied voor Nederland en Duitsland.

Dossier:

Waddengebied

Laatste wijziging: 16 mei 2018
Dossier Thema: Nederland