Vrouwenrechten

GEEN CAPTION epa00662644 Pakistani women shout slogans during a protest rally in Lahore, Wednesday 08 March 2006, to mark the International Women's Day. Rallies, walks and seminars were being held in various Pakistani cities on Wednesday to mark the struggle for women's rights.  EPA/RAHAT DAR

Rechten voor vrouwen verschillen nogal van land tot land en van tijd tot tijd. Het doel van de emancipatie is om de rechten van mannen en vrouwen gelijk te trekken.

In de 19e eeuw verschilden de rechten voor vrouwen heel erg. Totdat zij trouwden, werden vrouwen onderhouden door hun familie, daarna door hun man. Zij waren ‘handelingsonbekwaam’, dat betekent dat zij niet over zaken, zoals geld of de opvoeding van de kinderen, mochten beslissen.

Dat veranderde eind 19e eeuw, toen een vrouwenbeweging ontstond die opkwam voor gelijke rechten voor man en vrouw. Zij streefden met name voor vrouwenkiesrecht en de toelating tot het hogere onderwijs. Dit wordt ook wel de eerste feministische golf (1870-1920) genoemd. In 1919 kregen vrouwen in Nederland actief kiesrecht. 

De tweede golf kwam in de jaren ’60, ’70 en ’80. Toen kwamen vrouwen op voor een gelijke positie in het maatschappelijke leven. Formeel waren man en vrouw gelijk, maar in de praktijk bleek dat toch vaak niet het geval. Van vrouwen werd verwacht dat ze voor de kinderen zorgden en het huishouden regelden. Zij streefden voor het mogen werken na het huwelijk en een gelijke behandeling op de werkvloer.
Naast economische zelfstandigheid, ijverden vrouwen ook voor seksuele vrijheid en het uitbannen van seksueel geweld.
Een van de meest bekende feministische groepen was Dolle Mina. Zij voerden onder andere campagne met de slogan ‘Baas in eigen buik’.

De laatste jaren is er volgens sommigen sprake van een derde feministische golf. Vrouwen ijveren nog steeds voor gelijke rechten op de arbeidsvloer, zodat vrouwen net zo vaak topposities in kunnen nemen en gelijk beloond worden voor hetzelfde werk. Ook de broodnodige verandering in de beeldvorming van de media (zoals reclame of videoclips) wordt vaak genoemd.

Internationale dag van de vrouw

Sinds 1978 houdt de Verenigde Naties op 8 maart jaarlijks een Internationale dag van de vrouw. Deze dag bestond echter al eerder. In 1910 werd deze dag voor het eerst uitgeroepen op de Internationale Vrouwenconferentie in Kopenhagen. Dit werd opnieuw opgepikt door de feministische beweging in de jaren ’60.

Dossier:

Vrouwenrechten

Laatste wijziging: 10 mei 2019
Dossier Thema: Mens en Maatschappij