Tienerouders

GEEN CAPTION NLD-20050919-RIJSWIJK: INFOGRAFIEK Alleenstaande tienermoeders. ANP INFOGRAPHICS/JEROEN LUIZINK-ROB TACONIS

Het aantal tienermoeders in Nederland en in België neemt al een aantal jaren af. In Vlaanderen kregen in 2012 1.046 tieners een kind. In Nederland waren dat er 2.200, anderhalf procent van alle geboorten.

De daling is voornamelijk toe te schrijven aan de afname van tienermoeders onder niet-westerse allochtone meisjes. Hiermee worden meisjes bedoeld van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Het geboortecijfer van Turkse en Marokkaanse tieners nadert zelfs dat van autochtone meisjes. Dat van Antilliaanse tienermeisjes daalde licht maar is nog altijd bijna acht keer zo hoog als van autochtone meisjes.

De problemen die jonge moeders en vaders ondervinden zijn complex. De jonge vrouwen worden zwanger op een moment dat ze zelf volop in een ontwikkeling naar volwassenheid zitten. Door de meestal ongeplande zwangerschap worden jonge vrouwen geconfronteerd met het feit dat ze over een aantal maanden moeder gaan worden. De relatie met de vriend die vader gaat worden en de verhouding met de ouders kan onder druk komen te staan.
In veel gevallen kiest de jonge vrouw ervoor het kind te houden. Vaak betekent dit het einde van de relatie met de vriend. Ze wordt dus niet alleen een moeder: ze wordt een alleenstaande moeder. Vervolgens komt ze voor een scala aan dilemma's wat betreft werk, opleiding, zorg voor het kind, reacties uit de omgeving, huisvesting en uitkering te staan. Er volgt een zoektocht in het woud van instellingen. Voor veel jonge moeders is het niet helder waar wat te regelen en hoe de wet- en regelgeving met betrekking tot jonge moeders eruitziet.

Binnen Europa worden in Nederland, Zwitserland, Denemarken en Zweden de minste tieners moeder.

Dossier:

Tienerouders

Laatste wijziging: 18 augustus 2014
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers