Staatsinrichting

GEEN CAPTION

Staatsinrichting heeft alles te maken met hoe een land zijn regering en het bestuur georganiseerd heeft.

Nederland is een democratie en dat betekent dat de burgers door middel van verkiezingen hun volksvertegenwoordigers kiezen.

Scheiding der machten

Nederland kent daarnaast een duidelijke scheiding van de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. De wetgevende macht wordt gevormd door het parlement, de uitvoerende macht door de regering. De regering is daarnaast ook (mede)wetgevende macht. De rechterlijke macht bestaat uit de rechters en de leden van het Openbaar Ministerie. Eén van de consequenties van de scheiding der machten is bijvoorbeeld dat leden van het parlement en van de regering niets te zeggen hebben over gerechtelijke uitspraken.

Nationaal, provinciaal en regionaal

In Nederland bestaat de regering uit het staatshoofd (de koningin) en de ministers. De ministers dragen alle verantwoordelijkheid, ook voor dingen die de koningin doet en zegt. De koningin is, zoals het officieel heet, onschendbaar en heeft geen feitelijke macht. De regering wordt gecontroleerd door het parlement, bestaande uit de Eerste en de Tweede Kamer. Naast de controlerende taak heeft het parlement ook de taak om samen met de regering wetten te maken en om de kiezers te vertegenwoordigen.

Naast het landelijk bestuur kent Nederland ook een provinciaal bestuur, de Provinciale Staten en de gemeenten. Aan het hoofd van een provincie staat de Commissaris van de Koningin. Het dagelijks bestuur van een provincie heet Gedupeerde Staten.

De burgemeester is het hoofd van een gemeente en samen met de wethouders vormt hij/zij het College van B&W.

Commissie Stiekem

Het parlement heeft ook de mogelijkheid om de Nederlandse inlichtengendiensten (AIVD en MIVD) te controleren. Hiervoor is de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (of de commissie Stiekem) in het leven geroepen. Alle voorzitters van de fracties nemen deel aan de commissie.

Nu blijkt dat één van de commissieleden heeft gelekt. Nu wordt door de Kamer onderzocht wie dat heeft gedaan.

Dossier:

Staatsinrichting

Laatste wijziging: 21 januari 2016
Dossier Thema: Nederland