Sekten

NLD-20020815-ZOETERMEER: In Nederland is de eerste tempel voor Mormonen, de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, van 17 t/m 31 augustus geopend voor het publiek. Na 31 augustus gaat de deur dicht en is het het gebouw alleen toegankelijk voor trouwe leden van de geloofsgemeenschap. Op de open dagen is het ten strengste verboden om opnamen binnen te maken. Een foto van het exterieur kan wel worden gemaakt. ANP FOTO/ MARCEL ANTONISSE AMSTERDAM - Gemaskerde mannen en vrouwen demonstreren voor het gebouw van de Scientology Kerk. Voor het gebouw van de Scientology Kerk in Amsterdam wordt zondag een betoging tegen het kerkgenootschap gehouden. De demonstratie is onderdeel van een wereldwijde serie gelijksoortige protesten. ANP PHOTO ROBIN UTRECHT

Een sekte is een religieuze beweging die van een grotere religieuze organisatie is afgesplitst of een nieuwe religie die is gesticht door een charismatische leider. Over het gebruik van de term sekte is veel discussie.

Het woord sekte heeft een sterke negatieve bijklank. Als een sekte in de publieke belangstelling komt te staan is dit meestal naar aanleiding van excessen zoals de aankondiging van de ondergang van de wereld, collectieve zelfmoord, hersenspoelpraktijken, financiële malversaties, of seksueel misbruik door een goeroe. Onderzoeken hebben aangetoond dat deze misstanden binnen sekten niet vaker voorkomen dan elders in de maatschappij.

In de 'Resolutie over de sekten in Europa' van 29 februari 1996 van het Europees Parlement wordt geopperd om het neutralere begrip 'nieuwe religieuze beweging' te gebruiken in plaats van het woord sekte. Een exacte definitie van de term werd niet gegeven, waardoor het erg subjectief is om een beweging een sekte te noemen. Wel zijn enkele kenmerken opgesomd:
- Een streng hiërarchische opbouw,
- De financiële uitbuiting van leden,
- De agressieve werving van leden,
- De verwaarlozing van familieleden van sekteleden,
- Geen betaling of onderbetaalde arbeid,
- Het weigeren van conventionele genezingswijzen en bloedtransfusies,
- Toepassing van de zogenaamde psychotechnieken en methoden voor psychische manipulatie,
- Het vervolgen van drop-outs en critici,
- ...
Niet alle kenmerken zijn echter op alle sekten toepasselijk.

De meeste mensen die lid worden van een sekte doen dit uit vrije wil; een groot aantal verlaat na verloop van tijd de door hen gekozen groep weer. na verloop van tijd. Voor buitenstaanders blijft de overstap naar een sekte vaak een moeilijk te begrijpen en te accepteren verschijnsel.

Dossier:

Sekten

Laatste wijziging: 21 februari 2018
Dossier Thema: Religie