Regeerakkoord

De vier coalitiepartijen VVD, CDA, CU en D66 zijn het na 209 formatiedagen eindelijk eens geworden en hebben ingestemd met het nieuwe regeerakkoord.

Geen van de vier partijen wilde deze coalitie graag. De onderlinge verschillen zijn groot en ze hebben de krapst mogelijke meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede kamer. Elke partij heeft geprobeerd zoveel mogelijk binnen te halen voor de eigen achterban. In het regeerakkoord staat dan ook voor elk wat wils. Een selectie van de plannen voor Rutte III zijn:

Onderwijs en zorg

 • Hogere rente studielening
 • Lager collegegeld
 • Verhogen tabaksaccijns
 • Uitbreiding partnerverlof
 • Stimuleren medisch specialisten in loondienst
 • Eigen risico in de zorg reëel verlagen
 • Lagere eigen bijdrage vermogenden in verpleeghuis

Geld

 • Meer belastingkorting als beide ouders werken
 • Sociale vlaktaks met twee tarieven
 • Verlaging winstbelasting bedrijven
 • Niet nivelleren inkomensverschillen
 • Subsidie werkgevers voor laagbetaalde werknemers
 • Hogere algemene belastingkorting
 • Loondoorbetaling bij tweede ziektejaar mkb
 • Hypotheekrenteaftrek versoberen

Veiligheid en justitie

 • Strenger vluchtelingenbeleid
 • Stimuleren van integratie
 • Voor Wietwet (experiment)
 • Invoering maatschappelijke ‘diensttijd’
 • Meer dan miljard erbij voor defensie

Milieu en verkeer

 • Verlagen gaswinning in Groningen
 • Verhogen energiebelasting
 • Kilometerheffing vrachtauto’s
 • Meer geld naar openbaarvervoer

Buitenland

 • Meer geld naar ontwikkelingssamenwerking
 • Asielopvang in de regio
 • Terughouden over Europa en euro

[Bron: de Volkskrant] 

Onder de aandacht