Rechten van het kind

Unidentified children walk to school in a rural village, 60 kilometers east of Tokyo, Wednesday 11 June 2003. According to recent findings many elementary school children suffer from chronic sleep disorders due to attending late-night cram schools and stress at home. Researchers suspect this chronic disorder to be the primary cause of school dropouts in Japan. There were 104,000 high school dropouts in Japan last year according to official reports. EPA-PHOTO/EPA/EVERETT KENNEDY BROWN

Kinderen in landen zoals Nederland en België hebben in het algemeen niet te klagen als het gaat om het naleven van hun rechten. Maar ook in deze landen gebeuren er wel dingen, waarbij kinderrechten geschonden worden.

Volgens Unicef komt kinderhandel bijvoorbeeld ook in Nederland voor en in België zijn kinderen door pedofielen gevangen gehouden, misbruikt en zelfs vermoord. Kinderen uit derdewereld- en andere niet westerse landen zijn vaak slachtoffer van oorlogen, terrorisme en voedselschaarste. Zij moeten vaak werken (ook in de prostitutie of als kindsoldaat) om te overleven.

Op 20 november 1989 aanvaardden de VN (Verenigde Naties) unaniem het 54 artikelen tellende Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit internationale verdrag is vastgelegd dat kinderen recht hebben op verzorging, bescherming en respect. 191 landen van de wereld hebben het inmiddels ondertekend en kunnen er dus op worden aangesproken. Rijke landen verplichten zich om arme regeringen te helpen bij het realiseren van kinderrechten. De meeste landen hebben hun wetgeving aan het Verdrag aangepast, hebben een nationaal actieplan voor kinderen opgesteld of kinderrechten onderdeel gemaakt van hun grondwet.

In sommige landen is een ombudsman aangesteld voor kinderrechten, in andere landen krijgen advocaten en rechters een speciale opleiding jeugdrecht. Kinderen beslissen sinds het Verdrag mee over hun eigen toekomst. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind bevat 54 artikelen die zijn onder te verdelen in drie soorten rechten: provision, protection en participation (verzorging, bescherming en recht op deelname - of in de Nederlandse interpretatie - respect). Elke overheid is verplicht aan deze rechten te voldoen. Bron: www.unicef.nl.

Dossier:

Rechten van het kind

Laatste wijziging: 20 november 2014
Dossier Thema: Mens en Maatschappij