Psychiatrie

ILLUSTRATIE - Alcoholist. ANP XTRA ROOS KOOLE EINDHOVEN - GGZ-instelling de Woenselse Poort in Eindhoven. De Woenselse Poort behandelt mensen met meervoudige, complexe en langdurende psychiatrische problemen.foto: client in isoleercel.ANP  XTRA LEX VAN LIESHOUT

Er is veel kritiek op de DSM V. DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders. In dit boek staan alle psychiatrische ziekten beschreven. Psychologen en psychiaters vinden het er te veel en te nauw gedefinieerd. 

Steeds meer Nederlanders raken in ernstige psychische problemen. Uit cijfers van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid blijkt dat jaarlijks meer dan 3 miljoen landgenoten met gecompliceerde psychische stoornissen kampen en dit aantal neemt elk jaar toe.

Het NFGV maakt zicht zorgen over deze ontwikkeling, temeer daar de hulpverlening aan deze patiënten zwaar te wensen over laat. De wachtlijsten groeien en daardoor blijven veel menen verstoken van adequate hulp, aldus de NFGV.

Ook psychiaters in de grote steden luidden de noodklok over het dramatisch tekort aan opvangplekken voor mensen die psychisch in een crisissituatie verkeren en daardoor een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Met name in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en den Haag neemt deze problematiek hand over hand toe.

Dossier:

Psychiatrie

Laatste wijziging: 3 juni 2013
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid