Provinciale Statenverkiezingen

Op woensdag 20 maart mocht iedereen boven de 18 jaar weer gaan stemmen voor de Provinciale Statenverkiezing.

Nieuwkomer Forum voor Democratie heeft de politieke verhoudingen op zijn kop gezet. 

Provinciale Staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. Zij bepalen het beleid van de provincie op de belangrijkste punten, en controleren de Gedeputeerde Staten. Een bijzondere taak van de Provinciale Staten is dat zij de leden voor de Eerste Kamer kiezen. Dit gebeurt vlak na de verkiezing van de nieuwe Statenleden. Als je stemt tijdens de Provinciale Statenverkiezien stem je dus indirect op de leden van de Eerste Kamer.

Dit jaar leek vooral het klimaatdebat hoog op de agenda te staan tijdens de campagne.

Waterschapsverkiezingen

Daarnaast werden ook de verkiezingen gehouden voor waterschappen. Een waterschap is een overheidsorganisatie, net als een provincie of gemeente. Een waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. Eigenlijk dus of je schoon water uit de kraan krijgt.

Kijk voor meer info over de Provinciale Staten op de website van de Rijksoverheid. 

Onder de aandacht