Ontwikkelingssamenwerking

URUZGAN - Een Afghaanse metselaar bouwt met klei een muur rond het politiebureau in Kowtwal, een dorpje in de buurt van Tarin Kowt .Diep weg in berggebieden waar de Nederlanders niet kunnen komen, bouwen Afghanen zelf met Nederlands geld aan hun eigen toekomst. Dorpsbewoners van verschillende clans werken samen aan wegen die de dorpen verbinden. De oude, traditionele ondergrondse, soms 10 tot 12 meter lange irrigatiekanalen worden door rivaliserende stammen samen schoongemaakt en hersteld. En de Afghanen slaan zelf hun nieuwe waterputten. ANP PHOTO DEFENSIE PAUL VERHEUL SURINAME - Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders oogst woensdag cassave op de aanplant van Nabesing Ajeki tijdens zijn werkbezoek aan Suriname. Ajeki heeft krediet gekregen uit het Agrarisch Kredietfonds (AKF). De minister bezoekt projecten in Suriname die uit de verdragsmiddelen zijn gefinancierd. ANP PHOTO EDWARD TROON

Het doel van ontwikkelingssamenwerking is het steunen van Derde Wereldlanden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Zo kunnen problemen zoals armoede en hongersnood worden verminderd.

Nog niet zo lang geleden werd deze steun ontwikkelingshulp genoemd. Bij deze term hoort het beeld van de kloof tussen arm en rijk en het beeld dat het beschaafde Westen de problemen van de onderontwikkelde landen wel zou oplossen. Om een meer evenwaardige verhouding te realiseren, werd de term ontwikkelingssamenwerking ingevoerd.

Ontwikkelingssamenwerking wordt vaak verward met de term noodhulp, maar er is een duidelijk verschil. De naam zegt het eigenlijk zelf al; noodhulp of humanitaire hulp is de hulp die voorzien wordt tijdens of na noodsituaties. Deze hulp biedt een oplossing voor tijdelijke problemen, terwijl ontwikkelingssamenwerking hulp verleent op langere termijn.

De Europese doelstelling is dat elk land jaarlijks 0.7% van het bruto nationaal inkomen (BNI) aan ontwikkelingssamenwerking besteedt. In de realiteit wordt deze norm amper gehaald. Nederland gaf in 2013 0,67%, België slechts 0,45%. Enkel het Verenigd Konkrijk, Denemarken, Luxemburg, Zweden en Noorwegen haalden vorig jaar de doelstelling.

In Nederland is door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) op 18 januari 2010 een rapport over ontwikkelingssamenwerking uitgegeven. Het rapport 'Minder pretentie, meer ambitie' formuleert aanbevelingen voor wijzigingen in de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking. De belangrijkste conclusies in het rapport zijn:
- De sector moet professioneler.
- De concentratie op een langdurig samenwerkingsverband met 10 landen.
- De hulp moet zich richten op de ontwikkeling en zelfredzaamheid van het land, in plaats van het verbeteren van de levensomstandigheden.

Bron van het cijfermateriaal: OECD

Dossier:

Ontwikkelingssamenwerking

Laatste wijziging: 2 september 2014
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers