Onderwijs

ROTTERDAM - Minister Ronald Plasterk (Onderwijs) spreekt, voor de Erasmus Universiteit in Rotterdam, studenten toe die actie voeren tegen het mogelijk afschaffen van de basisbeurs. ANP ED OUDENAARDEN 2011-04-10 15:11:39 ILLUSTRATIE - Islamitische juf. ANP XTRA ROOS KOOLE

Het onderwijs is regelmatig aan hervormingen onderhevig. Er zijn plannen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

Nederland

Het kabinet trekt in 2017 25 miljoen euro uit voor meer gelijke kansen van leerlingen. Er is namelijk een toenemende ongelijkheid in kansen tussen jongeren. Verder staan het onderwijs voor asielkinderen en het achterstandenbeleid hoog op de agenda (bron: begroting OCW 2017)

Maar uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse leerlingen het best goed doen. Zo zijn Nederlandse scholieren over de hele linie beter in wiskunde en lezen dan het gemiddelde. In wiskunde hebben Nederlandse leerlingen rond en boven het gemiddelde – vmbo-t’ers en havisten – de grootste voorsprong.

Maar er zijn nog meer maatregelen te nemen waardoor de leerlingen nog beter kunnen presteren. Bijvoorbeeld door de kwaliteit van de leraren te stimuleren, want een goede leraar kan leerlingen helpen beter te leren. En verder de klassen anders in te delen en leerachterstanden te verhelpen. (bron: CPB)

Vlaanderen 

Ook in Vlaanderen zijn er hervormingsplannen voor het onderwijs. Zo wordt bijvoorbeeld het lager onderwijs aangepast, zodat de overgang van lager naar middelbaar onderwijs makkelijker wordt. Deze onderwijshervorming gaat in vanaf september 2016.

Dossier:

Onderwijs

Laatste wijziging: 13 september 2017
Dossier Thema: Opvoeding en Onderwijs

Gerelateerde dossiers