Multiculturele samenleving

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Onze multiculturele samenleving staat momenteel onder spanning. Het lijkt niet langer een onderwerp van discussie en debat, maar van afwijzing en zelfs afgrijzen.

Begin 2016 telde Nederland volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 3,75 miljoen allochtonen, waarvan 2,09 miljoen niet-westerse allochtonen. België telde in 2010 1,06 miljoen allochtonen.

Al deze mensen verschillen in meer of mindere mate qua godsdienst, cultuur, taal of gedrag van autochtone Nederlanders en Belgen. Hierdoor verloopt de integratie niet altijd optimaal. De overheid probeert de integratie te verbeteren door de beheersing van de Nederlandse taal en de kennis van de samenleving bij nieuwkomers te stimuleren. Volgens de Wet Inburgering Nieuwkomers moeten alle niet-Europese nieuwkomers in Nederland verplicht een inburgeringstraject volgen.

De multiculturele samenleving kent veel voor- en tegenstanders. Sommigen beschouwen de versmelting van verschillende culturen als iets positiefs. Anderen vrezen voor het verlies van de Nederlandse identiteit. Door deze meningsverschillen ontstonden debatten over immigratie en integratie. Het debat polariseerde nog meer na de aanslagen in New York in 2001 en de moord op Theo van Gogh in 2004. Sindsdien is de islam vaak een heikel punt in het integratiedebat.

Cijfers: CBS en Statistics Belgium

Dossier:

Multiculturele samenleving

Laatste wijziging: 4 januari 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij