Mondialisering

BAD DOBERAN - Demonstranten trekken door de velden in de omgeving van Rostock om politiecontroles te omzeilen terwijl zij opweg zijn om de toegangswegen naar Heligendamm te blokkeren. ANP PHOTO PIETER FRANKEN

Globalisering of mondialisering. Twee begrippen die hetzelfde betekenen, maar door elkaar worden gebruikt. Het is een proces van wereldwijde ecologische, economische, politieke, sociale en culturele integratie.

Globalisering is al heel oud. Uit archeologisch en historisch onderzoek weten we dat de oorsprong van heel veel mensen teruggaat naar Afrika en dat de bevolking van Zuid-Afrika een Polynesische en Aziatische oorsprong heeft. Om die reden spreekt men ook wel van 'oude' en 'nieuwe' mondialisering. Vervoer en telecommunicatie zijn de moderne aanjagers van de globalisering.
Mondialisering kent veel verschillende aspecten die allemaal met elkaar te maken hebben, in elkaar grijpen. Ecologische globalisering is niet de meest voor de hand liggende, maar wel de meest ingrijpende. De natuur kent namelijk geen grenzen. De CO-2 -uitstoot van de geïndustrialiseerde landen heeft invloed op de hele wereld.

Het economische aspect van globalisering is het meest besproken. Zeker nu de wereldeconomie in crisis verkeert, de euro onder druk staat en de verhoudingen tussen de wereldmachten verandert. Amerika wordt minder machtig, Azië en dan vooral China en India winnen aan invloed. Als we mondialisering op een positieve manier beoordelen dan heeft het alles te maken met vooruitgang en ontwikkeling, het leven wordt rijker en interessanter. Maar die ontwikkeling kent ook keerzijden. De rijkdom en welvaart in de wereld is ongelijk verdeeld en die verschillen worden steeds groter, wereldwijd maar ook lokaal.
Toenemende welvaart veroorzaakt overconsumptie, we willen alsmaar meer wat weer gevolgen heeft voor het milieu. Een tegenbeweging komt van de anti- of andersglobalisten. Bij een G-8 of G-20 top, een bijeenkomst van de grootste economische landen, wordt er standaard gedemonstreerd. Een ander tegengeluid komt bijvoorbeeld van de Verenigde Naties die 'globalisering met een menselijk gezicht' bepleit. Hiermee bedoelen ze economische vooruitgang met aandacht voor mensenrechten, noodhulp en financiering van onderwijs en gezondheidszorg.

Dossier:

Mondialisering

Laatste wijziging: 10 juli 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij

Gerelateerde dossiers