Migratie

Emigranten naar Australie in de vijftiger jaren. Zestig migranten ontvangen vrijdag hun bewijs van Nederlanderschap tijdens een feestelijke naturalisatieceremonie in het World Forum in Den Haag. De naturalisatieceremonie vormt het slot van de internationale Metropolis conferentie die in het teken stond van migratie, integratie en burgerschap. ANP PHIL NIJHUIS

Migratie is het voor langere tijd verhuizen van de ene plaats naar de andere. Dit gaat twee kanten op: emigratie en immigratie.

Je emigreert wanneer je je geboorteland verlaat om voor minstens een jaar naar een ander land te verhuizen. Emigratie is dus het weggaan uit een land.
Je immigreert wanneer je je in een ander land dan je geboorteland vestigt. Immigratie is dus het vestigen in een ander land.
Bv. Een Spanjaard verhuist naar Nederland. Dan emigreert uit Spanje en immigreert hij in Nederland.

Er zijn verschillende redenen om je land te verlaten:
- Politiek
Sommige mensen verlaten hun land omdat het in oorlog is en ze op zoek zijn naar vrede. Anderen verhuizen omdat ze bang zijn voor vervolging vanwege hun afwijkende politieke overtuiging, religie of seksuele voorkeur.
- Economisch
Vaak verhuizen emigranten omdat ze hopen op een beter bestaan en om meer geld te verdienen.
- Gezinsvorming of gezinshereniging
Deze migranten hebben een partner in het buitenland enwillen verhuizen om bij deze man of vrouw te kunnen zijn. Anderen verhuizen om weer bij hun ouders of kinderen te kunnen zijn.

Soms zijn er grote culturele verschillen tussen het land van herkomst en het nieuwe land. Dit kan leiden tot (aanpassings)problemen voor zowel de nieuwkomers als de oorspronkelijke bewoners.
Daarom hebben verschillende landen een migratiebeleid opgezet, dat bepaalt hoeveel migranten het land mogen binnenkomen en waar ze aan moeten voldoen.

Cijfers

De bevolking van Nederland groeide in de eerste helft van 2017 met bijna 35 duizend inwoners. Het grootste deel van die groei was het gevolg van migratie uit en naar het buitenland: het migratiesaldo kwam uit op 31 duizend.

In de eerste zes maanden van 2017 schreven 100 duizend immigranten zich in bij een Nederlandse gemeente, ongeveer evenveel als in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal emigranten was vergelijkbaar: 69 duizend mensen vertrokken uit Nederland.

Hoewel het migratiesaldo (het verschil tussen het aantal mensen dat het land inkomt en het land verlaat) van het eerste halfjaar voor het eerst sinds 2013 niet meer is gestegen, is het nog steeds hoog in vergelijking met voorgaande jaren.

Cijfers: CBS

Dossier:

Migratie

Laatste wijziging: 12 december 2018
Dossier Thema: Mens en Maatschappij