Koningshuis (België)

STOCKHOLM - Prins Filip en prinses Mathilde van Belgie zijn zaterdag onderweg naar de huwelijksvoltrekking tussen kroonprinses Victoria en prins Daniel in Storkyrkan, de oudste kerk van de Zweedse hoofdstad. ANP ROYAL IMAGES FRANK VAN BEEK GEEN CAPTION

België heeft een constitutionele monarchie, een koninkrijk waar de macht bij het parlement ligt. Sinds 21 juli 2013 zijn Filip en Mathilde koning en koningin der Belgen.

België werd na de Belgische revolutie in 1830 onafhankelijk. Daarna moesten er een aantal beslissingen worden gemaakt over o.a. de grondwet en de staatsvorm. Er werd gekozen voor een erfelijke constitutionele monarchie, een koninkrijk waar de macht niet enkel bij de koning ligt, maar ook bij het parlement. De rol van de koning en de werking van het parlement worden bepaald in de grondwet. De macht van de koning is beperkt. Zijn rol komt regelmatig ter sprake. Een aantal mensen is voorstander om zijn rol nog verder in te perken, tot een puur ceremoniële rol zoals in Zweden. Vooralsnog is dit nog niet het geval.

De eerste koning der Belgen, Leopold I legde op 21 juli 1831 de eed af. Sindsdien volgden nog 5 koningen: Leopold II, Albert I, Leopold III, Boudewijn en Albert II. De huidige koning Filip legde de eed af op 21 juli 2013, nadat zijn vader afstand deed van de troon. Hij heeft samen met zijn vrouw koningin Mathilde vier kinderen: prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore. Hun oudste dochter prinses Elisabeth is de rechtmatige troonopvolger.

Schandalen

Het Belgisch koningshuis raakt regelmatig in opspraak. De jaarlijkse toelagen van het koningshuis is een terugkerend pijnpunt. Begin 2013 ontstond commotie rond de stichting van koningin Fabiola, waarmee ze erfenisrechten probeert te ontwijken. Daarna werd beslist om de dotaties in te perken. Bovendien moet iedereen - met uitzondering van de koning zelf - belastingen betalen op de ontvangen dotaties.

Begin 2013 raakte prins Laurent in opspraak omdat hij mogelijk contact had met Angolese diplomaten zonder medeweten van de Belgische regering. Er werd toen gedreigd met het inhouden van zijn dotatie. Deze maatregel werd in 2011 in het leven geroepen, nadat prins Laurent een reis naar Congo had gemaakt. Deze reis werd zowel door de koning als het parlement afgeraden, maar hij besliste de reis toch te maken. Prins Laurent lag eerder onder vuur omdat hij zijn villa liet verbouwen met het geld van de marine en omdat hij meermaals werd betrapt op het te snel rijden.

In 1999 kwam aan het licht dat Delphine Boël vermoedelijk een buitenechtelijk kind van Albert II is. Het koningshuis heeft deze berichten echter nooit bevestigd. In juni 2013 leit Delphine Boël prins Filip en prinses Astrid dagvaarden om DNA-materiaal af te staan. Daarmee kan ze aantonen of ze al dan niet de dochter is van koning Albert II. Nadat koning Albert II afstand deed van de troon, liet ze de dagvaardingen ontbinden. Ze kan nu rechtstreeks koning Albert II dagvaarden omdat hij niet langer onschendbaar is.

Dossier:

Koningshuis (België)

Laatste wijziging: 29 november 2016
Dossier Thema: België

Gerelateerde dossiers