Klimaatverandering

2017-07-14 13:54:47 A screengrab made on July 14, 2017 from a video released by the British Antarctic Survey shows the rift in the Larsen C Ice Shelf, on the Antartic Peninsula, in February 2017.Observations from February 2017 show the growing crack in the ice shelf which suggests that an iceberg with an area of more than 5,000 km² is likely to calve soon. / AFP PHOTO / BRITISH ANTARCTIC SURVEY / STRINGER / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT 'AFP PHOTO / BRITISH ANTARCTIC SURVEY' - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - NO RESALE epa02478432 An activist demonstrates wearing a custom of polar bear during the 16th UN Conference about Climate Change (COP16) at a beach of Cancun, in the Mexican state of Quintana Roo, 03 December 2010.  EPA/ELIZABETH RUIZ

De mens beïnvloedt het klimaat. Hoe is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar: overstromingen, droogte,... Toch is het volgens het IPCC nog niet te laat.

Klimaat is een ander woord voor het gemiddelde weer op aarde. Over een periode van tientallen jaren nemen meteorologen op dezelfde plaats op aarde het gemiddelde van temperatuur, vochtigheidsgraad, luchtdruk, wind, bewolking en neerslag. Op deze manier wordt duidelijk hoe het klimaat zich over een langere periode ontwikkelt. De mens beïnvloedt dat klimaat. De exacte gevolgen van wereldwijde klimaatveranderingen zijn moeilijk te voorspellen. Duidelijk is dat het natuurlijke evenwicht verstoord is, waardoor oogsten kunnen mislukken en een tekort aan drinkwater kan ontstaan.

Onderzoek

In 2007 verscheen het 'somberste' klimaatrapport uit de geschiedenis. Vooral de armste landen zullen keihard getroffen worden volgens dat vierde IPCC-rapport (Intergovernmental Panel on Climate Change). In 2013/2014 wordt het vijfde IPCC-rapport gepubliceerd. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de mens (en zijn CO2-uitstoot) met 95% zekerheid de belangrijkste oorzaak is van de opwarming van de aarde. Bovendien versnelt die opwarming nog steeds en kan de klimaatverandering niet worden tegengehouden als de CO2-uitstoot niet wordt verminderd. Toch is het nog niet te laat. Met drastische maatregelen kan de opwarming van de aarde nog een halt toegeroepen worden.

Beleid

De Verenigde Naties hebben in 1992 een internationaal klimaatverdrag (United Nations Framework Convention on Climate Change of UNFCCC) opgesteld. Het doel van het verdrag is om klimaatverandering en verdere opwarming van de aarde tegen te gaan door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Broeikasgassen zijn gassen met drie of meer atomen (zoals koolstofdioxide CO2, water H20 en ozon O3) die bijdragen aan het verhogen van het temperatuur van de aarde, het broeikaseffect. Het verdrag trad op 21 maart 1994 in werking en is tot nu toe door 194 landen bekrachtigd. Jaarlijks komen al deze landen samen om de voortgang te bespreken in de Conference of Parties (COP).

In 1997 werd tijdens de derde klimaattop (COP3) het Kyoto-protocol opgesteld. Het protocol bindt de industrielanden om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met gemiddeld 5.2% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. Het protocol trad in februari 2005 in werking en werd ondertussen door 184 landen bekrachtigd.

Sinds 2005 wordt ook jaarlijks een Conference of Parties, serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto-protocol (CMP of COP/MOP) gehouden. Deze conferentie wordt tegelijkertijd met de COP gehouden. Het doel van deze conferentie is om tot een nieuw internationaal klimaatakkoord te komen. Hierin zouden nieuwe afspraken worden gemaakt over de uitstoot van broeikasgassen na 2012, wanneer het Kyoto-protocol afloopt. In 2012, op COP18/CMP8 in Doha, zijn de onderhandelaars het eens geworden over een verlenging van het Kyoto-protocol tot 2020.

Dossier:

Klimaatverandering

Laatste wijziging: 31 oktober 2018
Dossier Thema: Natuur en Milieu