Kanker

BUSSUM - Een dermatoloog maakt een digitale huidscan bij het Nationaal Huidcentrum in Bussum. De digitale huidscan wordt snel populair. Maandelijks laten enkele tientallen mensen hun moedervlekken scannen om huidkanker vroegtijdig op te sporen en te behandelen. Zeker nu het zomer is, hebben mensen meer aandacht voor de risico's van zonnen en huidkanker.ANP  XTRA LEX VAN LIESHOUT ROTTERDAM - Een radioloog bekijkt digitale rontgenfoto's in de onderzoeksunit van de Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker in Rotterdam. ANP PHOTO XTRA KOEN SUYK **ATTENTIE REDACTIES: BEELDEN ALLEEN TE GEBRUIKEN RONDOM HET THEMA BORSTKANKER**

Wereldwijd neemt het aantal mensen met kanker dramatisch toe. Er overlijden meer mensen aan kanker dan aan hiv/aids, tuberculose en malaria samen.

Kanker is een verzamelnaam voor meer dan 100 verschillende ziekten. Al die ziekten hebben één gemeenschappelijk kenmerk: er is een ophoping van cellen die zich ongeremd kunnen blijven delen. Die ophoping wordt een gezwel of tumor genoemd. Er is alleen sprake van kanker als het gezwel kwaadaardig is en omliggende organen of weefsel aantast. Soms kunnen (delen van) tumoren loskomen en via bloed- of lymfevaten andere delen van het lichaam aantasten. Dan is er sprake van uitzaaiingen of metastasen.

Hoewel bij de behandeling van bepaalde soorten kanker grote vooruitgang is geboekt, neemt het aantal sterfgevallen aan kanker van jaar op jaar toch toe. Dat komt door de vergrijzing van de bevolking: kanker is immers grotendeels een ouderdomsziekte.

Op 4 februari is het Wereldkankerdag. In 2019 staan de zogenoemde 'late gevolgen' van kanker centraal. Voor veel mensen die kanker hebben gehad, wordt het leven nooit meer zoals het was. Zij worden onder meer belemmerd door vermoeidheid, angst voor terugkeer van de ziekte, verminderde concentratie of relationele problemen. In oktober wordt stilgestaan bij borstkanker.

Nederland

In Nederland is kanker de belangrijkste doodsoorzaak. In totaal krijgen jaarlijks ongeveer 110.000 mensen kanker, 45.237 mensen sterven aan kanker (90% is 50 jaar of ouder). Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker in zijn leven, maar steeds meer mensen genezen. 64% van de Nederlanders die kanker krijgen, leven na vijf jaar nog steeds, 54% is 10 jaar na de diagnose nog in leven.

Huidkanker is de meest voorkomende soort kanker in Nederland, daar overlijden jaarlijks rond de 800 aan. Bij mannen eist dikke darmkanker de meeste slachtoffers, gevolgd door longkanker en prostaatkanker. Bij vrouwen eist borstkanker de meeste slachtoffers, gevolgd door dikke darmkanker en longkanker.

België

In België stierven in 2010 28.302 mensen (26.9%) aan kanker. Het is na hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak. In België krijgt één op de drie mannen en één op de vier vrouwen kanker.

Bij mannen komt prostaatkanker het meest voor, gevolgd door longkanker en dikke darmkanker. Bij vrouwen is dat borstkanker, gevolgd door dikke darmkanker en longkanker.

Bron: IKNL

Dossier:

Kanker

Laatste wijziging: 25 februari 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid