Jongerentaal

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Jongerentaal van nu is nauwelijks te vergelijken met jongerentaal van generaties terug. Dat komt vooral door o.a. Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse en Turkse jongeren, die de Nederlandse spreektaal vermengen met woorden uit hun moedertaal en het Amerikaans.

En om snel met je mobieltje of pc te kunnen communiceren is er een
speciale SMS-, MSN- en whatsapp-schrijftaal ontstaan, die bolstaat van afkortingen,
cijfers voor letters en emoticons. Je zou de hedendaagse jongerentaal dus kunnen verdelen in een spreektaal: de straattaal, en in een schrijftaal: sms- en chattaal. Een bijzonder gebruik van straattaal is het rappen, waarbij in muzikale vorm vaak straattaal wordt verwerkt. Straattaal wordt vooral gesproken onder jongeren (en daarbij vooral onder jongens) in de grote steden uit de Randstad. Iedere stad en zelfs buurt kent daarbij een eigen dialect. Niet alleen in Nederland en Vlaanderen spreken jongeren hun eigen taal. Ook in het buitenland wordt er onder jongeren in grotere steden straattaal gesproken. Daar wordt de taal beïnvloed door de dáár aanwezige allochtonen. Jongeren spreken en schrijven een eigen taal, om bij een groep te horen. Wie deze taal begrijpt en liefst ook zelf gebruikt hoort bij die specifieke groep en zet zich af tegen de rest van de wereld.

Dossier:

Jongerentaal

Laatste wijziging: 26 september 2016
Dossier Thema: Communicatie

Gerelateerde dossiers