Jeugdzorg

GEEN CAPTION Kinderombudsvrouw

Kinderen moeten veilig en gezond kunnen opgroeien. Als opgroeien of opvoeden (even) niet goed gaat, kunnen zij en hun ouders of opvoeders jeugd- en opvoedhulp krijgen.

Jeugdzorg is een algemene omschrijving voor alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor de jeugd. In de praktijk betekent dat meestal de zorg voor kinderen die in de problemen komen. Hiervoor bestaan in Nederland instellingen als Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg, en in België het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. De jeugdzorg bestaat uit zowel private als overheidsorganisaties.

Decentralisatie

Lange tijd viel jeugdzorg onder de taak van de overheid. In 2015 werd de jeugdzorg gedecentraliseerd en werden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Het doel van deze decentralisatie was dat gemeenten eerder en effectiever hulp konden bieden. 
Gemeenten bleken echter in de problemen te komen bij het voldoen aan hun financiële verplichtingen, en ook de administratieve lasten bleken hoog. Dat staat in de jaarrapportage van de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ), die namens het Rijk toeziet op de transitie van de jeugdzorg.

Kindertelefoon

De Kindertelefoon bestaat sinds 1979 en is er voor alle kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar die in vertrouwen willen praten. De Kindertelefoon was oorspronkelijk een onderdeel van Bureau Jeugdzorg, maar is in 2015 na de decentralisatie een zelfstandige stichting geworden. Er worden ruim 400.000 gesprekken per jaar gevoerd. De mensen aan de telefoon zijn vrijwilligers, maar hebben allemaal een uitgebreide training gevolgd om kinderen te helpen.

Commissie-Samson

De commissie werd in 2010 ingesteld om onderzoek te doen naar seksueel misbruik van kinderen die door de overheid in instellingen of in pleeggezinnen zijn geplaatst. Uitkomst is dat er sprake is van omvangrijk seksueel misbruik in tehuizen en pleeggezinnen.

Dossier:

Jeugdzorg

Laatste wijziging: 22 juni 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij