Jeugdwerkloosheid

NLD-20030623-ROTTERDAM: EMBARGO TOT MAANDAG 23 JUNI 2003, 15.00 U. Werkzoekenden op zoek naar een baan bij het CWI in Rotterdam. Eind 2004 is bijna eentiende van de beroepsbevolking op zoek naar een baan. Door de slecht draaiende economie zal het aantal werkzoekenden dat staat ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) oplopen met 188.000 tot 735.000 eind volgend jaar. Dat komt neer op 9,7 procent van de beroepsbevolking. ANP FOTO/ED OUDENAARDEN ROTTERDAM - Een vestiging van UWV Werkbedrijf in Rotterdam. In de periode februari-april 2009 waren gemiddeld 360 duizend mensen werkloos. Dit komt overeen met 4,6 procent van de beroepsbevolking. Een jaar eerder was dat nog 4,2 procent. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). ANP ROBIN UTRECHT

Half maart 2013 telde Europa 5,5 miljoen werkloze jongeren. Landen als Griekenland, Spanje en Kroatië vormen de top 3 met een percentage van resp. 59,2, 55,8% en 52,1. Het Europees gemiddelde ligt op 23%.

De Europese Unie zet 82 miljard euro in om de werkloosheid te lijf te gaan. Volgens het Europese bureau voor de statistiek Eurostaat is 22 procent van de Europese jongeren werkloos. Spanje voert de lijst aan met 48,7 procent. In Duitsland ligt het percentage het laagst 7,8. Nederland ligt het percentage op 8,6. In 2009 werd het Actieplan Jeugdwerkloosheid ingesteld. Het geeft aan hoe het kabinet in samenwerking met alle betrokken partijen tracht jongeren door de crisis heen te helpen. Zorgen dat ze toch een baan of een leerwerkplaats krijgen, of anders een stageplaats. Of zorgen dat jongeren langer op school blijven, voor een vervolgopleiding of een andere opleiding. Het belangrijkste is: voorkomen dat grote groepen jongeren straks thuiszitten, zonder werk of school. Voor het plan is 250 miljoen euro uitgetrokken.

Dossier:

Jeugdwerkloosheid

Laatste wijziging: 15 juli 2013
Dossier Thema: Bedrijf en Beroep