Honger

hongersnood epa02865443 A photograph made available on 13 August 2011 shows ethnic Turkana women waiting for their turn at a food distribution in Kaikor, Turkana, northwestern Kenya, 11 August 2011. According to reports, at least 14 people have died recently in Turkana region from hunger. A local official says that not enough relief food has reached in remote areas of northern Kenya, particularly Turkana region where more than half the population is dependent on relief food, resulting in increasing child malnutrition rate up to some 37 percent. According to a parliamentarian representing northern Kenya, people in the region have lost 70 per cent of livestock. United Nations says more than 3.5 million people in the Horn of Africa are facing starvation. The US government estimates that more than 29,000 children have died in the last 3 months.  EPA/DAI KUROKAWA

Er is sprake van hongersnood als een (deel van de) bevolking langdurig honger heeft doordat er te weinig voedsel is. Voedselschaarste kan ontstaan door slechte oogsten, armoede, oorlogen, etc.

Bij ondervoeding krijgt iemand wel voldoende eten binnen om de honger te stillen, maar is dat voedsel vaak eenzijdig. Zo krijg je niet alle nodige voedingsstoffen binnen.

Volgens cijfers van de Verenigde Naties (VN) heeft 1 op de 3 kinderen in ontwikkelingsland ondergewicht. Aan honger overlijden meer mensen dan aan aids, malaria en tbc bij elkaar. De VN verwachten dat dit probleem nog alleen maar groter wordt. Hoe komt het dat niet iedereen toegang heeft tot al het voedsel dat we verbouwen en produceren? Deze complexe problematiek, die vooral het gevolg is van armoede, conflicten en ingewikkelde handelsstructuren, heet het wereldvoedselvraagstuk. Is er wel een oplossing voor? Decennialang zijn organisaties als de VN bezig met het ontwikkelen van programma's die de honger de wereld uit moeten helpen.

Millenniumdoel

In 1990 werd door de VN 2015 als streefdatum gesteld, waarop het aantal mensen met voedselgebrek met de helft teruggebracht zou moeten zijn en de voedselproductie verdubbeld. Toen leed 20% van de wereldbevolking honger en waren bijna eenderde van alle kinderen ondervoed.

In 2017 lijden nog steeds 795 miljoen mensen wereldwijd aan ondervoeding. In het programma van WFP (World Food Programme) staat dat de internationale gemeenschap zich tot doel heeft gesteld dat in 2030 een einde is gemaakt aan honger, er voedselzekerheid is en betere voeding. Nu heeft een op de negen mensen wereldwijd nog steeds niet genoeg te eten.

El Niño

Het natuurverschijnsel El Niño zorgt voor opwarming van het zeewater langs de evenaar tot het midden van de Stille Oceaan. Dit veroorzaakt veel honger in de wereld door extreme droogte, mislukte oogsten en vee dat de hongerdood sterft. De tekorten aan voedsel en water zijn groot. 

Dossier:

Honger

Laatste wijziging: 13 maart 2017
Dossier Thema: Mens en Maatschappij