Hindoeïsme

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Het Hindoeïsme is één van de oudste nog bestaande godsdiensten ter wereld. Het hindoeïsme kent diverse stromingen. Geen enkele definitie is voor alle hindoes van toepassingen. Toch zijn er een aantal vaste geloofspunten.

Hindoes geloven in reïncarnatie, de ziel blijft na de dood doorleven en wordt in een nieuw lichaam herboren. De kwaliteit van het volgende leven wordt bepaald door karma, de optelsom van goede en slechte daden in een vorig leven. Als je goed leeft, word je geboren in een hogere vorm van leven. Het uiteindelijke doel is het moksha ('de verlossing') waardoor de ziel loskomt van de samsara (de cyclus van hergeboorten).

De Hindoe-maatschappij is verdeeld in vier sociale groepen of kasten. Het zijn de Brahmanen (priesters), de Kshatriya's (edelen en soldaten), Vaishya's (kooplieden) en Sudra's (dienaren). Buiten het kastenstelsel zijn er mensen die als ondergeschikt worden gezien. Ze worden de onaanraakbaren of paria¿s genoemd. Als kind behoor je tot dezelfde kaste als je ouders. Tot welke kaste je behoort, heeft invloed op de plaats waar je woont, welke baan je hebt en met wie je trouwt. Je kunt binnen één leven niet tot een andere kaste behoren. Als je je leven accepteert en het zo goed mogelijk leeft, kun je in een volgend leven misschien hogerop komen.

De meeste hindoes geloven in een opperkracht Brahman, dat overal en in alles aanwezig is. Brahman wordt vertegenwoordigd door diverse goden, die elk een bepaald aspect van Brahman vertegenwoordigen. De belangrijkste goden zijn Brahma (de schepper van het heelal en de god van de wijsheid), Vishnu (de beschermer van het heelal) en Shiva (de vernietiger van het kwaad in het heelal). Daarnaast zijn nog honderden andere goden, zoals Ganesh (de god met het olifantenhoofd) en Krishna (verricht wonderen). Een hindoe kan één god, meerdere goden of zelfs geen god aanbidden.

Dossier:

Hindoeïsme

Laatste wijziging: 6 september 2012
Dossier Thema: Religie

Gerelateerde dossiers