Genderdysforie

76068940 - portrait of transgender woman with hands clasped against gray background HOTEL BIG BROTHER,Veer van der Kelly - portret -,TALPA Tv programma

Voor de meeste mensen is het vanzelfsprekend dat je een man of vrouw bent. Maar soms heeft iemand het gevoel dat hij of zij in het verkeerde lichaam zit. Dat heet genderdysforie of geslachtsidentiteitsstoornis.

Iedereen reageert anders op genderdysforie (gender = geslacht, dysforie = onvrede), maar ruwweg manifesteert genderdysforie zich op drie manieren:
- Transseksuelen
willen daadwerkelijk in een man of vrouw veranderen. Aan de hand van hormoonbehandelingen en operaties kunnen ze dit realiseren.
- Transgenderisten streven ernaar kenmerken van beide geslachten te hebben. Zij willen bijvoorbeeld zowel borsten als een penis.
- Transgenders
, tenslotte, vinden een geslachtsveranderende operatie niet noodzakelijk.
Vaak wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen transvrouwen, mannen die zich vrouw voelen, en transmannen, vrouwen die zich man voelen. Sommige mensen voelen zich genderambigu, noch man noch vrouw of zowel man als vrouw.

Sommige mensen hebben niet het gevoel in een verkeerd lichaam te zitten. Toch hebben ook zij een speciale band met het andere geslacht. Travestieten, bijvoorbeeld, gaan bij momenten gekleed als iemand van het andere geslacht. Sommigen enkel in huiselijke kring, anderen ook buitenshuis. Het verkleden is voor hen een essentieel onderdeel van hun genderidentiteit.

Bij al deze gevallen is er in min of meerdere mate een verschil tussen hun eigenlijke, biologisch geslacht en hun genderidentiteit. Er zijn ook mensen van wie hun lichaam zowel uitwendig, inwendig of genetisch gezien mannelijke als vrouwelijke kenmerken vertoont. Dit noemt men interseksualiteit of hermafroditisme. Deze mensen zijn dus man en vrouw tegelijkertijd. Meestal is duidelijk of een kind zich gaat ontwikkelen als jongen of meisje. Ze voelen zich dan ook of man of vrouw en worstelen niet met hun genderidentiteit.

Genderdysforie heeft niets te maken met seksuele voorkeur. Net als bij iedereen kunnen genderdysfore mensen homo-, bi- of heteroseksuele gevoelens hebben.

GENDER/GESLACHT
Gender is niet hetzelfde als geslacht. Geslacht heeft betrekking tot de lichamelijke kenmerken die je een man of vrouw maken. Gender gaat over hoe je je voelt en hoe je omgeving op je reageert. 

Dossier:

Genderdysforie

Laatste wijziging: 18 januari 2019
Dossier Thema: Lichaam en Gezondheid