Filosofie

GEEN CAPTION GEEN CAPTION

Jaarlijks wordt in april de Maand van de filosofie georganiseerd. Kijk vooral op de gelijknamige website naar de tientallen activiteiten die in deze maand plaatsvinden. Thema van 2013 is "Schuld en Boete".

Filosofie als eindexamenvak (sinds 1990) op HAVO en VWO wordt steeds populairder onder leerlingen. Schijnbare zekerheden worden aan de kaak gesteld."Is dat wel echt zo?", vraagt de filosoof voortdurend bij alles wat hij ziet. De verwondering over het bestaan mag nooit plaats maken of verdrongen worden door gewoonten en gangbare meningen.

De alomvattende vraag is: Wie zijn we en waarom, waartoe leven we. Of beter nog: wie ben ik en waarom leef ik. Je moet niet iets als vanzelfsprekend aanvaarden of accepteren omdat de traditie, de kerk of je ouders het zeggen. De filosoof kijkt met een kritische blik naar de complexe moderne wereld waarin we leven en wil weten hoe het zover gekomen is, en de geschiedenis van het denken verkennen. De belangstelling voor filosofie is de laatste jaren sterk toegenomen. Filosofie is een schoolvak geworden en er is veel aandacht voor cursussen en socratische debatten. Ethische discussies zijn aan de orde van de dag.

Dossier:

Filosofie

Laatste wijziging: 5 april 2013
Dossier Thema: Geestelijk Leven

Gerelateerde dossiers