Eindexamens

Voor je het weet is het zover, examentijd. Stressen, zweten, klagen, blokken en rijen stoelen en tafels in gymzalen. In 2017 doen ruim 200.000 scholieren eindexamen.

De eisen zijn flink aangescherpt. Het gemiddeld centraal examencijfer moet een 5,5 of hoger zijn en voor Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf behaald worden.

In mei begint het vwo met Nederlands en de havo met Scheikunde. In de twee hoogste niveaus van het vmbo staat twee dagen later Nederlands op het programma. De eindexamenperiode duurt tot het eind van de maand. Naast de reguliere vakken wordt ook examen gedaan in vakken als filosofie, Fries, Arabisch en Russisch.

Het LAKS, Landelijk Aktie Komitee Scholieren heeft weer een team mensen aan de telefoon zitten om alle klachten aan te horen. Vorig jaar kwamen er meer dan 115.000 klachten binnen.

Fraude

In 2013 bleek er gefraudeerd te zijn met de eindexamens. Er bleken 27 eindexamens gestolen te zijn op de Rotterdamse school Ibn Ghaldoun. Leerlingen van die school moesten hun examens overdoen.

Onder de aandacht