Dossiers en Artikelen

Er zijn 211 dossiers gevonden
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Aanslagen 9/11

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Op dinsdag 11 september 2001 vonden in Amerika terroristische aanvallen plaats op de Twin Towers van het World Trade Center op de zuidelijke punt van Manhattan in New York en op het Pentagon in de buurt van Washington. 
 • Kernenergie

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Kanker

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Wereldwijd neemt het aantal mensen met kanker dramatisch toe. Er overlijden meer mensen aan kanker dan aan hiv/aids, tuberculose en malaria samen.
 • Pensioenen

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!
 • Euthanasie

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Euthanasie is de opzettelijke levensbeëindiging in een medisch uitzichtloze situatie. Dit wordt uitgevoerd door iemand anders dan de betrokkene, maar wel op zijn of haar uitdrukkelijke verzoek.
 • Wateroverlast en waterbeheer

  Laatst aangepast: 16 september 2019 De zomer van 2018 werd geteisterd door hitte en droogte. Zelfs een jaar later is het neerslagtekort nog niet aangevuld.
 • Koningshuis (Nederland)

  Laatst aangepast: 16 september 2019 In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen Koninklijke Familie en Koninklijk Huis.
 • Privacy

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Privacy is de mogelijkheid hebben om je persoonlijke leven te beschermen. De laatste jaren is privacy erg actueel geworden.