Dossiers en Artikelen

Er zijn 3 dossiers gevonden
  • Wilde dieren

    Laatst aangepast: 22 mei 2019 Wilde dieren zijn alle dieren die van nature in het wild voorkomen, dus geen huisdieren of landbouwdieren. In Nederland komen er zo’n 36.000 diersoorten in het wild voor.
  • Dierenbescherming

    Laatst aangepast: 13 juli 2017 Dieren hebben recht op een goed leven, ze mogen niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Er zijn bepaalde regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen.
  • Dierenziekten

    Laatst aangepast: 16 november 2016 De dreiging voor vogelgriep blijft hoog in Nederland. Het kan zo weer de kop opsteken. Natuurlijk is het gevaarlijk voor de dieren, maar ook mensen kunnen besmet raken.