Dossiers en Artikelen

Er zijn 24 dossiers gevonden
 • Klimaatverandering

  Laatst aangepast: 11 mei 2017 De mens beïnvloedt het klimaat. Hoe is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar: overstromingen, droogte,... Toch is het volgens het IPCC nog niet te laat.
 • Bijensterfte

  Laatst aangepast: 2 mei 2017 Door ziekten en grootschalige landbouw leggen bijen massaal het loodje. Dat heeft grote gevolgen, want zonder bij geen bestuiving en zonder bestuiving minder fruit groente.
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 6 april 2017 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Duurzame energie

  Laatst aangepast: 13 december 2016 Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.
 • Aardbevingen

  Laatst aangepast: 16 november 2016 Aardbevingen ontstaan door wrijving tussen of binnen aardplaten. Deze platen zijn de buitenste, harde korst van de aarde.
 • Aardolie

  Laatst aangepast: 17 oktober 2016 Aardolie is een van de drie fossiele brandstofen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Afval

  Laatst aangepast: 11 oktober 2016 Afval kan erg schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom moet het op een zorgvuldige manier worden opgehaald en verwerkt.
 • Natuurrampen

  Laatst aangepast: 10 oktober 2016 Een natuurramp is een catastrofe die veroorzaakt wordt door een bijzonder natuurfenomeen, zoals water, wind of droogte.
 • Wateroverlast en waterbeheer

  Laatst aangepast: 23 september 2016 De lage landen strijden voortdurend tegen het water. Denk maar aan de watersnoodramp van 1953, maar ook nu nog dreigen dijken door te breken bij aanhoudende regenval.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 9 augustus 2016 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.