Dossiers en Artikelen

Er zijn 19 dossiers gevonden
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Kernenergie

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.
 • Wateroverlast en waterbeheer

  Laatst aangepast: 16 september 2019 De zomer van 2018 werd geteisterd door hitte en droogte. Zelfs een jaar later is het neerslagtekort nog niet aangevuld.
 • Natuurrampen

  Laatst aangepast: 9 september 2019 Een natuurramp is een catastrofe die veroorzaakt wordt door een bijzonder natuurfenomeen, zoals water, wind of droogte.
 • Aardbevingen

  Laatst aangepast: 5 augustus 2019 Aardbevingen ontstaan door wrijving tussen of binnen aardplaten. Deze platen zijn de buitenste, harde korst van de aarde.
 • Biodiversiteit

  Laatst aangepast: 5 augustus 2019 De totale verscheidenheid van plant- en diersoorten wordt biodiversiteit genoemd. Er leven naar schatting 8,7 miljoen verschillende soorten planten en dieren op aarde.
 • Klimaatverandering

  Laatst aangepast: 5 augustus 2019 De mens beïnvloedt het klimaat. Hoe is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar: overstromingen, droogte,... 
 • Bijensterfte

  Laatst aangepast: 27 mei 2019 Door ziekten en grootschalige landbouw leggen bijen massaal het loodje. Dat heeft grote gevolgen, want zonder bij geen bestuiving en zonder bestuiving minder fruit groente.
 • Bossen

  Laatst aangepast: 15 mei 2019 Eén derde van het landoppervlak bestaat uit bossen. Tachtig procent van alle planten- en diersoorten leven in bossen. Het bos is daarmee het waardevolste ecosysteem ter wereld.