Dossiers en Artikelen

Er zijn 19 dossiers gevonden
 • Bossen

  Laatst aangepast: 6 november 2019 Eén derde van het landoppervlak bestaat uit bossen. Tachtig procent van alle planten- en diersoorten leven in bossen. Het bos is daarmee het waardevolste ecosysteem ter wereld.
 • Klimaatverandering

  Laatst aangepast: 6 november 2019 De mens beïnvloedt het klimaat. Hoe is moeilijk te voorspellen, maar de gevolgen zijn nu al zichtbaar: overstromingen, droogte,... 
 • Wateroverlast en waterbeheer

  Laatst aangepast: 28 oktober 2019 De zomer van 2018 werd geteisterd door hitte en droogte. Zelfs een jaar later is het neerslagtekort nog niet aangevuld.
 • Duurzame energie

  Laatst aangepast: 22 oktober 2019 Bij het winnen van duurzame energie worden onuitputtelijke bronnen gebruikt zoals wind, zon en water. Er treden in principe geen schadelijke effecten op voor het milieu.
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 21 oktober 2019 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Evolutieleer

  Laatst aangepast: 3 oktober 2019 Waar komt al het leven op aarde vandaan? En hoe is de aarde zelf ontstaan? Er zijn verschillende theorieën die een mogelijke verklaring geven.
 • Biodiversiteit

  Laatst aangepast: 3 oktober 2019 De totale verscheidenheid van plant- en diersoorten wordt biodiversiteit genoemd. Er leven naar schatting 8,7 miljoen verschillende soorten planten en dieren op aarde.
 • Afval

  Laatst aangepast: 23 september 2019 Afval kan erg schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid. Daarom moet het op een zorgvuldige manier worden opgehaald en verwerkt.
 • Kernenergie

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Kernenergie is energie die ontstaat bij het splijten van atoomkernen. Bij deze splijting ontstaat warmte die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Het splijten van atoomkernen gebeurt in kerncentrales.
 • Aardgas

  Laatst aangepast: 16 september 2019 Aardgas is een van de drie fossiele brandstoffen (aardgas, aardolie en steenkool/bruinkool). Het zit lagen diep in de aarde.