Dossiers en Artikelen

Er zijn 3 dossiers gevonden
  • Onderwijs

    Laatst aangepast: 18 april 2018 Het onderwijs is regelmatig aan hervormingen onderhevig. Er zijn plannen voor het basis-, voortgezet en hoger onderwijs.
  • Dyslexie en dyscalculie

    Laatst aangepast: 15 februari 2017 Mensen met dyslexie hebben problemen met foutloos lezen, schrijven en spellen. Mensen met dyscalculie hebben dezelfde problemen maar dan met rekenen
  • Eindexamens

    Laatst aangepast: 31 mei 2016 Voor je het weet is het zover, examentijd. Stressen, zweten, klagen, blokken en rijen stoelen en tafels in gymzalen. In 2016 doen ruim 200.000 scholieren eindexamen.

Filter zoekresultaat

thema
  • Opvoeding en Onderwijs X
onderwijsvak
profielen/sectoren