Dossiers en Artikelen

Er zijn 25 dossiers gevonden
 • Milieuverontreiniging

  Laatst aangepast: 9 september 2019 Milieuverontreiniging is de vervuiling van het milieu veroorzaakt door mensen. Milieuverontreiniging brengt de gezondheid van de mens in gevaar en tast de natuur zodanig aan dat planten en dieren uitsterven.
 • Natuurrampen

  Laatst aangepast: 9 september 2019 Een natuurramp is een catastrofe die veroorzaakt wordt door een bijzonder natuurfenomeen, zoals water, wind of droogte.
 • Voedselveiligheid

  Laatst aangepast: 5 september 2019 Veilig voedsel, dat geen nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid van de consument, is een minimum vereiste.
 • Deeltjesversneller

  Laatst aangepast: 20 augustus 2019 Een deeltjesversneller is een installatie die, aan de hand van elektrische of magnetische velden, deeltjes versnellen tot ze bijna net zo snel zijn als het licht (300.000 km/s).
 • Dierenziekten

  Laatst aangepast: 20 augustus 2019 Op dit moment is er in Nederland niet een directe dreiging van dierenziekten die de gezondheid van de mens in gevaar brengt.
 • Voedsel

  Laatst aangepast: 15 augustus 2019 Onze voeding heeft door de eeuwen heen grote veranderingen ondergaan. In de oertijd werd voedsel rauw gegeten. Later gingen ze over tot het bereiden van voedsel.
 • Bacteriën

  nieuw
  Laatst aangepast: 13 augustus 2019 Bacteriën zijn eencellige micro-organismen, levende wezens die te klein zijn om met het blote oog te zien. De meeste bacteriën zijn niet schadelijk.
 • Dierenbescherming

  Laatst aangepast: 6 augustus 2019 Dieren hebben recht op een goed leven, ze mogen niet onnodig worden blootgesteld aan pijn of leed. Er zijn bepaalde regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen.
 • Biotechnologie

  Laatst aangepast: 6 augustus 2019 In de biotechnologie worden organismen, zoals bacteriën of planten, gebruikt om nieuwe stoffen te ontwikkelen of bestaande stoffen aan te passen.
 • Aardbevingen

  Laatst aangepast: 5 augustus 2019 Aardbevingen ontstaan door wrijving tussen of binnen aardplaten. Deze platen zijn de buitenste, harde korst van de aarde.