Dossiers en Artikelen

Er zijn 3 dossiers gevonden
  • Pensioenen

    Laatst aangepast: 6 januari 2017 Door de vergrijzing nemen de pensioenkosten toe. Daarom gaat de pensioenleeftijd omhoog!
  • Arbeidsmigratie

    Laatst aangepast: 2 januari 2017 Steeds meer mensen trekken naar andere landen om er te werken, vaak omdat de omstandigheden er beter zijn. Dit heet arbeidsmigratie.
  • Jeugdwerkloosheid

    Laatst aangepast: 15 juli 2013 Half maart 2013 telde Europa 5,5 miljoen werkloze jongeren. Landen als Griekenland, Spanje en Kroatië vormen de top 3 met een percentage van resp. 59,2, 55,8% en 52,1. Het Europees gemiddelde ligt op 23%.

Filter zoekresultaat

thema
  • Bedrijf en Beroep X
onderwijsvak
profielen/sectoren