Dossiers en Artikelen

Er zijn 63 dossiers gevonden
  • Echtscheiding

    Laatst aangepast: 15 februari 2013 Echtscheiding komt in Nederland veel voor: ieder jaar worden zo'n dertigduizend huwelijken ontbonden; één op de zes kinderen wordt geconfronteerd met ouders die gaan scheiden.
  • Microkredieten

    Laatst aangepast: 12 oktober 2012 Microkredieten, kleine leningen aan mensen die niet aan geld geraken via traditionele banken, waren jaren een zaak voor ontwikkelingslanden zoals Bangladesh. Daarvoor kreeg Muhammed Yunus, als oprichter van Grameen Bank en pionier in microkredieten, zelfs de Nobelprijs voor de Vrede. Ook in Nederland en België zijn microkredieten aan een opmars bezig omdat vooral starters moeite hebben een lening af te sluiten bij de commerciële banken.
  • Vrijheid van meningsuiting

    Laatst aangepast: 12 oktober 2012 Vrijheid van meningsuiting is één van de belangrijkste grondrechten. 'Meningsuiting' moet ruim worden uitgelegd. Naast zeggen wat je denkt, moet je ook vrij zijn in kleding- of kapselkeuze. Ook mondelinge of schriftelijke uitspraken vallen onder dit begrip.