Dossiers en Artikelen

Er zijn 60 dossiers gevonden
 • Kredietcrisis

  Laatst aangepast: 8 augustus 2016 De commissie-De Wit evalueerde de maatregelen die de Nederlandse overheid tijdens de kredietcrisis nam. Het eindrapport van de commissie is erg kritisch. Er zijn veel fouten gemaakt.
 • Mensenrechten

  Laatst aangepast: 20 oktober 2015 Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.
 • Identiteitsfraude

  Laatst aangepast: 6 oktober 2015 Er is sprake van identiteitsfraude wanneer persoonlijke gegevens worden gestolen en er misbruik van gemaakt wordt, bijvoorbeeld door spullen te kopen zonder ervoor te betalen.
 • Doodstraf

  Laatst aangepast: 26 maart 2015 Doodstraf is de zwaarst mogelijke straf die door een rechter opgelegd kan worden. De doodstraf is lang niet overal toegestaan.
 • Rechten van het kind

  Laatst aangepast: 20 november 2014 Kinderen in landen zoals Nederland en België hebben in het algemeen niet te klagen als het gaat om het naleven van hun rechten. Maar ook in deze landen gebeuren er wel dingen, waarbij kinderrechten geschonden worden.
 • Ontwikkelingssamenwerking

  Laatst aangepast: 2 september 2014 Het doel van ontwikkelingssamenwerking is het steunen van Derde Wereldlanden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen. Zo kunnen problemen zoals armoede en hongersnood worden verminderd.
 • Tienerouders

  Laatst aangepast: 18 augustus 2014 Het aantal tienermoeders in Nederland en in België neemt al een aantal jaren af. In Vlaanderen kregen in 2012 1.046 tieners een kind. In Nederland waren dat er 2.200, anderhalf procent van alle geboorten.
 • Loverboys

  Laatst aangepast: 25 juli 2014 Loverboys zijn jongens die jonge meisjes de prostitutie in proberen te lokken. Ze verwennen hun 'vriendinnetjes' met een heleboel aandacht en cadeautjes, voordat ze hen laten terugbetalen.
 • Echtscheiding

  Laatst aangepast: 15 februari 2013 Echtscheiding komt in Nederland veel voor: ieder jaar worden zo'n dertigduizend huwelijken ontbonden; één op de zes kinderen wordt geconfronteerd met ouders die gaan scheiden.
 • Vrijheid van meningsuiting

  Laatst aangepast: 12 oktober 2012 Vrijheid van meningsuiting is één van de belangrijkste grondrechten. 'Meningsuiting' moet ruim worden uitgelegd. Naast zeggen wat je denkt, moet je ook vrij zijn in kleding- of kapselkeuze. Ook mondelinge of schriftelijke uitspraken vallen onder dit begrip.