Dossiers en Artikelen

Er zijn 64 dossiers gevonden
 • Verenigde Naties

  Laatst aangepast: 21 september 2016 De Verenigde Naties (VN) werden op 24 oktober 1945 opgericht. Er waren toen 51 landen lid. Ondertussen zijn er 193 leden en twee waarnemende leden, de Palestijnse autoriteit en Vaticaanstad.
 • Jeugdcriminaliteit

  Laatst aangepast: 14 september 2016 Pubers hebben de neiging te experimenteren, maar als dit overgaat in strafbaar gedrag spreken we van jeugdcriminaliteit. Het gaat dan om bijvoorbeeld mishandeling, vernieling en het plegen van geweld.
 • Kredietcrisis

  Laatst aangepast: 8 augustus 2016 De commissie-De Wit evalueerde de maatregelen die de Nederlandse overheid tijdens de kredietcrisis nam. Het eindrapport van de commissie is erg kritisch. Er zijn veel fouten gemaakt.
 • Klokkenluiders

  Laatst aangepast: 14 juni 2016 Klokkenluiden betekent volgens de Van Dale 'misstanden binnen een organisatie aan het licht brengen door vertrouwelijke informatie in de openbaarheid te brengen'. Als klokkenluiders aan de bel trekken, wordt dat meestal niet in dank afgenomen door het bedrijf of de politiek.
 • Mensensmokkel

  nieuw
  Laatst aangepast: 10 mei 2016 Mensensmokkel is het mensen op een illegale manier een land in te helpen komen en/of verblijven. Vaak gebeurt dit in ruil voor een grote geldsom.
 • Strafrecht

  Laatst aangepast: 4 mei 2016 Een auto stelen, iemand mishandelen of fraude plegen? Dat mag niet! En kan leiden tot een gevangenisstraf.
 • NAVO

  Laatst aangepast: 26 november 2015 De NAVO is een militair samenwerkingsverband van de Verenigde Staten, Canada en 26 Europese landen.
 • Mensenrechten

  Laatst aangepast: 20 oktober 2015 Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.
 • Gerechtelijke dwalingen

  Laatst aangepast: 15 oktober 2015 Een gerechtelijke of justitiële dwaling is een fout tijdens een rechtszaak waardoor een onschuldige wordt veroordeeld.
 • Identiteitsfraude

  Laatst aangepast: 6 oktober 2015 Er is sprake van identiteitsfraude wanneer persoonlijke gegevens worden gestolen en er misbruik van gemaakt wordt, bijvoorbeeld door spullen te kopen zonder ervoor te betalen.