Dossiers en Artikelen

Er zijn 64 dossiers gevonden
 • Mensensmokkel

  nieuw
  Laatst aangepast: 10 mei 2016 Mensensmokkel is het mensen op een illegale manier een land in te helpen komen en/of verblijven. Vaak gebeurt dit in ruil voor een grote geldsom.
 • Strafrecht

  Laatst aangepast: 4 mei 2016 Een auto stelen, iemand mishandelen of fraude plegen? Dat mag niet! En kan leiden tot een gevangenisstraf.
 • Maffia en georganiseerde misdaad

  Laatst aangepast: 6 april 2016 De maffia (Siciliaans, v. Arab. Afah, = bescherming) is een verzamelnaam voor in het begin van de 19e eeuw op West-Sicilië, ontstane geheime, netwerkachtige organisaties, die op gewelddadige wijze opereren. Degenen die erbij betrokken zijn, heten maffiosi.
 • NAVO

  Laatst aangepast: 26 november 2015 De NAVO is een militair samenwerkingsverband van de Verenigde Staten, Canada en 26 Europese landen.
 • Mensenrechten

  Laatst aangepast: 20 oktober 2015 Op 10 december 1948 werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aangenomen door de Verenigde Naties.
 • Gerechtelijke dwalingen

  Laatst aangepast: 15 oktober 2015 Een gerechtelijke of justitiële dwaling is een fout tijdens een rechtszaak waardoor een onschuldige wordt veroordeeld.
 • Identiteitsfraude

  Laatst aangepast: 6 oktober 2015 Er is sprake van identiteitsfraude wanneer persoonlijke gegevens worden gestolen en er misbruik van gemaakt wordt, bijvoorbeeld door spullen te kopen zonder ervoor te betalen.
 • Internationaal recht

  Laatst aangepast: 14 september 2015 Het internationaal recht (of volkenrecht) is het recht tussen staten onderling. De Verenigde Naties kent een aantal organisaties die zich bezighouden met het handhaven van en het optreden tegen schendingen van het internationaal recht.
 • Kindermishandeling

  Laatst aangepast: 7 september 2015 Jaarlijks worden rond de 100.000 kinderen in Nederland slachtoffer van kindermishandeling. In Vlaanderen is dat rond de 10.000 kinderen per jaar. Per jaar overlijden veertig à vijftig kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.
 • Prostitutie

  Laatst aangepast: 12 augustus 2015 Prostitutie is een beroep waarbij vrouwen of mannen zich tegen betaling beschikbaar stellen voor seksuele handelingen.